• P1014170.JPG
  • P1018108.JPG
  • P1018106.JPG
  • P1013940.JPG
  • P1018103.JPG
  • P1018112.JPG
  • P1018109.JPG
  • P1013945.JPG
  • P1018113.JPG
  • P1014175.JPG
  • P1014177.JPG

Remiantis klasika tapusiu fizikos dėsniu, kad kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, nesunku suvokti, kad nėra pasaulyje veiksmo, kuris neneštų vienokių ar kitokių pasekmių. Akcijos „Gailestingumo tvarstis“ iniciatyva būtent ir kvietė susimąstyti bei stabtelti ties savo reakcijomis bei veiksmais, išgirdus kvietimą pagelbėti kenčiantiems žmonėms, kurie gyvena Afrikoje. Prie akcijos„Gailestingumo tvarstis“  vykdymo buvo kviečiami prisijungti lietuviai, tame tarpe ir visi kaišiadoriečiai.

 Nors Afrika yra taip toli, kad kartais gali atrodyti, kodėl mums turi rūpėti, kas ten vyksta, tačiau šiuo metu ten situacija ekstremali, tad vis tik nerūpėti negali, nes ten gyvena tokie pat žmonės kaip mes. Mes, lietuviai, sakome : „Juk svetimo skausmo nebūna“.  Tiesa, nūdienos aktualijų kontekste kartais jau suabejoji, ar visi lietuviai iš širdies pritartų šiam lietuviškam posakiui. 
Mūsų visos visuomenės siekiamybė yra išauginti vaiką – atjaučiančią, empatišką, dorą, patriotišką,  pagarbią bei atsakingą asmenybę. Ir žinant, kad mūsų pačių pavyzdys yra pats geriausias bei didžiausias autoritetas šalia esančiam vaikui, akivaizdu, kad mūsų pozicija bei elgsena yra lemiantys veiksniai ugdant vaikui siektinų vertybių suvokimą. Jeigu nerodysime nuoširdaus geranoriškumo aplinkai ir širdingos pagarbos šalia esančiam,  nutylėsim tiesą (o gal net meluosim), kažin ar pavyks išauginti tokią asmenybę. Taip pat tiesa, kad tai dabartinis „modernusis“ tempas - įvairių pasiūlų gausa, kuri taip mus panardina į įvairių iniciatyvų srautą, kad sunku pasirinkti bei atsirinkti. „ Atrodo, tas svarbu ir tas svarbu, ta iniciatyva vertingesnė už aną“- taip besiblaškydami „atbunkame“ ir pasimetame. Va, tose pasirinkimuose bei atsirinkimuose atsiskleidžia mūsų pačių vertybinių nuostatų kontekstas ir vertybes, kurias mes laikome siekiamybe, tada labai nesusimąstydami ta linkme nukreipiame visas savo pastangas bei savo ugdytinius.
     Tuo tarpu šiuo metu  Afrikoje gyvenantys žmonės prašo mūsų ir kitų šalių pagalbos, nes kitaip tiesiog nėra pajėgūs išgyventi bei išsaugoti gyvybę savo vaikams. Dėl nuolatinių ilgai užsitęsusių sausrų ir vykstančių karų šiuo metu tūkstančiai vietos gyventojų savo kasdienybėje tiesiogiai susiduria su badu, higienos bei medikamentų stoka. Lietuvos gydytojai ir kiti prijaučiantys atsidūrusiems nelaimėje lietuviai vyksta į misijines keliones, kad pagelbėtų tiems, kuriems šiuo metu reikia tokios pagalbos. Galėtume pasamprotauti, ar mes užklupti tokio mąsto nelaimių bei nebegebėdami pasirūpinti savimi - nesitikėtume kitų šalių gyventojų empatiškumo ir atjautos?
       Atsiliepdami į kenčiančių skausmą, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija š.m. spalio 13 – 28 d., ir organizavo akciją „Gelbėjimo tvarstis“ ir visus galinčius bei neabejingus kvietė prisidėti nuperkant bei paaukojant - medicininių reikmenų  (medicininių tvarsčių -marlių  pleistrų, adatų ir švirkštų, vienkartinių pirštinių, termometrų be gyvsidabrio, vatos  ir kt.). Šiuos reikmenis buvo galima atnešti į vietos parapijos kleboniją arba, susisiekus su Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos socialine pedagoge, perduoti akcijos organizatoriams.
     Džiugu ir labai gera žinoti, kad kaišiadoriečiai ne tik žodžiais, bet ir veiksmais parodė, jog posakis „svetimo skausmo nebūna“ dar yra gyvas mūsų širdyse. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas, atvykęs pasiimti suneštos labdaros, labai nustebo dėl mūsų miestelio žmonių suneštų įvairios medicininės tvarsliavos bei kitų  pagalbai reikalingų priemonių kiekio.  
      „Gerumas – tai yra išeiti iš savęs ir krypti į kitus; kitus pastatyti mūsų vieton ir elgtis su jais taip, kaip norėtume, kad būtų elgiamasi su mumis“ – sako F.Faber.
     Taigi remiantis dėsningumų teorija, kad kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, neabejotina, kad paskleistas aplink mus gėris duos savus rezultatų. Pavyzdžiui tokius, kad Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 4 d klasės mokytojos Zitos Kolupailienės vadovaujamų vaikų ir jų tėvelių iniciatyva  buvo surinktas pilnas lagaminas įvairių medicininių priemonių.  Ir visai ne kiekis čia yra svarbiausia. Tokių ir panašių iniciatyvų akcentavimas ugdo vaikų empatiją, gebėjimą suvokti pasirinkto konkretaus sprendimo pasekmes, skatina stebėti aplinkinių poreikius, taip lavinant vaiko atjautos jausmą kitam, lavinamas įgūdis stengtis daryti gerus darbus, ugdo gebėjimą stebėti savo elgesį ir paties vaiko elgesio kitam žmogui sukeltus jausmus, praplečia vaikų suvokimą, kad nuo mūsų elgsenos ir priimtų sprendimų gali priklausyti ne tik lietuvaičiai, bet ir kitose šalyse gyvenantys žmonės. Taip lavinamas vaikų atsakingumas bei patriotiškas sąmoningumas. Vaiko vertybiniam lavinimui yra svaru augti su mintimi : „Noriu ir galiu konkrečiu veiksmu pagelbėti Afrikoje gyvenančiam ... !“.
     „Kas nutaria būti geras, - sako prancūzų poetė Minou Drouet, - tas sudaro sutartį su laime, vienintele, kurią nešiojies su savimi, (...) nes būti geram, reiškia atiduoti savo gyvenimą, audžiant laimę kitiems.“
      Taigi tėveliai ir jų vaikučiai būvo kviečiami prisidėti tik viena kita priemonę, nes šiame kontekste buvo svarbiausia parodyti savo ugdytiniams siektinos vertybės pavyzdį, kad esame jautrūs kenčiantiems žmonės ir laikome siektina vertybe atliepti į kito žmogaus skausmą. Mokytoja Zita Kolupailienė paklausta, kas paskatino taip iniciatyviai prisidėti prie akcijos vykdymo, trumpai ir parastai atsakė : „Tiesiog atkreipiau ypatingą vaikų ir tėvelių dėmesį todėl, kad šis kvietimas dalyvauti akcijoje palietė mano širdį”. Dėkojame mokytojai, dėkojame tėveliams ir jų vaikučiams, dėkojame visiems kaišiadoriečiams, kurie leido, kad ši žinia paliestų jų širdis, ir ypač tiems, kurie, kad ir prisidėdami viena maža dalele, atsiliepė konkrečiais veiksmais.
                                                                          Soc. pedagogė Lina Zaveckienė
Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Baneris Eurofondas

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 niekorimto logo 1534752255p

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    smm     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    
Augu pats    lms     LITNET mokykloms     Mukis     NEC      Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100