Spausdinti
Kategorija: Administracinė informacija
Peržiūros: 7092

 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2020 – 2021 mokslo metų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2020 - 2022 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr.V1-32.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2020 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.V1-51.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos stebėsenos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.V1-249.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos stebėsenos rodikliai, patvirtinti Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.V1.