• P1018109.JPG
 • P1018103.JPG
 • P1018113.JPG
 • P1018108.JPG
 • P1014175.JPG
 • P1018106.JPG
 • P1013945.JPG
 • P1013940.JPG
 • P1018112.JPG
 • P1014177.JPG
 • P1014170.JPG

 

Mokinių aktyvo elektroninis paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 Mokinių aktyvo klubo narių sąrašas 2019-2020 m. m.

Mokinių aktyvo klubo veiklos planas 2019-2020 m. m.

Tikslas – atstovauti mokinių interesus progimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę. Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimą bei bendradarbiavimą, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Uždaviniai:

 • skatinti mokinių aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, organizuotumą ir savarankiškumą, organizuojant progimnazijos šventes, akcijas, prevencines ir sportines veiklas;
 • atstovauti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos administracija;
 • bendradarbiauti su kitomis progimnazijos savivaldomis;

Kuruoja: Aida Rakauskienė, psichologė

Nariai: 5 - 8 klasių atstovai (sąrašas pridedamas)

Vieta: 302 kabinetas

Laikas:

Pirmadienis

Trečiadienis

Penktadienis

10:45-11:15

10:45-11:15

14:00-15:00

  

Veiklos 

Veiklos pavadinimas

Data

Susirinkimai

Pagal susirinkimų grafiką

Posėdžiai (protokoluojami)

Kartą per du mėnesius

Informacijos apie mokinių aktyvo klubo veiklą ataskaitų pristatymas bendruomenei (straipsniai, pranešimai)

Pagal poreikį, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius

Renginiai:

Mokslo metų pradžios šventė

2019 m. rugsėjo 2d.

Mokytojų dienos šventė

2019 m. spalio 4d.

Kandidatų į mokinių prezidentus rinkiminė agitacija

2019 m. spalio 1d. – spalio 7d.

Kandidatų į mokinių prezidentus debatai

2019 m. spalio 9d.

Mokinių prezidento rinkimai

2019 m. spalio 10d.

Diena už mokyklos garbę

2019 m. lapkričio 22d.

Kalėdinis karnavalas

2019 m. gruodis

Kaziuko mugė

2020 m. kovo 4d.

Šauniausio mokinio rinkimai

2020 m. gegužė

Naktis mokykloje

2020 m. gegužė

Aštuntokų išleistuvės

2020 m. birželis

Akcijos:

Penktadieniai be uniformų

Paskutinis mėnesio penktadienis

Pyragų diena

2019 m. lapkričio 7d.

Ego diena

2020 m. balandžio 1d.

Akcija „Darom“

2020 m. balandis

Prevencija:

Padedu mokytis (mokinys konsultuoja mokinį, padeda atlikti namų darbus)

Kartą per savaitę numatytu laiku

Pasaulinės psichinės sveikatos dienos minėjimas

2019 m. spalio 10d.

Sąmoningumo didinimo mėnuo Be patyčių

2020 m. kovas

Kitos veiklos

Savanorystės veiklos

Pagal galimybes

Tyrimas (mokinių apklausa ir rezultatų apibendrinimas)

2020 m. vasaris - kovas

Diskotekos

Pagal poreikį

Filmų vakarai

Pagal poreikį

Susitikimai su įdomiais žmonėmis

Pagal galimybes

Išvažiuojamieji edukaciniai renginiai

Pagal galimybes

 

Aida Rakauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos tėvų komiteto elektroninis paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Progimnazijos tėvų komiteto pirmininkas -
 
Laima Gervickienė
pareigas eina nuo 2020 m. sausio mėnesio

Pirmininko pavaduotojas - Egidijus Bagdonas

2019 - 2020 m. m.   1 - 4  klasių mokinių tėvų komiteto nariai 


2019 - 2020 m. m. 5 - 8 klasių mokinių tėvų komiteto nariai  

 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tėvų komiteto darbo reglamentas


 DARBO GRUPĖ 2020-2021 M.M. UGDYMO PLANUI PARENGTI 

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1- 76.
Kvietimas teikti pasiūlymus 2020-2021 m.m ugdymo plano projektui

Jolita Morkūnaitė, progimnazijos direktorė, grupės vadovė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Genevičienė, matematikos mokytoja, metodininkė;
Birutė Gudonienė, matematikos mokytoja, metodininkė;
Jūratė Joneliūnė, lietuvių kalbos mokytoja, metodininkė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja, metodininkė;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 - 261.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas,  patvirtintas 2019 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-260.

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, narė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, narė.


PEDAGOGŲ ETIKOS  KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-2.
Pedagogų etikos kodeksas,  patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1.

Romaldas Kriugžda, technologijų vyr. mokytojas, komisijos pirmininkas;
Nijolė Navickienė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Hanė Jagminienė, rusų kalbos vyr. mokytoja, narė;
Zofija Junevičienė, rusų kalbos vyr. mokytoja, narė;
LIna Babenskienė, informacinių technologijų  vyr. mokytoja, narė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA


Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DS-SV-100.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atetacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-255. 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 - 2022 metų atestacijos programa

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; komisijos pirmininkė;
Virginija Batutienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos atstovė.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V1 -118.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2017 m. gegužės 12 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-118.


Rojus Šadurskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, komisijos pirmininkas;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Virginija Miškauskienė, buhalterė, narė;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė, komisijos sekretorė


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V1 -179.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Vaiko gerovės komisijos reglamentas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-152-1. 

Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pirmininkė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, pirmininko pavaduotoja;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė, sekretorė;
Aida Rakauskienė, psichologė;
Audronė Bilydienė, socialinė pedagogė;
Daiva Genevičienė,  matematikos mokytoja;
Erika Kriščiūnienė,  logopedė;
Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja;
Janina Ignatavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Jūratė Grinkevieięnę, logopedė;
Kristina Brazauskienė, psichologė;
Lina Zaveckienė, socialinė pedagogė;
Monika Aleksandravičiūtė, specialioji pedagogė.


TURTO NURAŠYMO, LIKVIDAVIMO IR INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V1 - 217.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos turto nurašymo, likvidavimo ir inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-254.

Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
Kristina Putnikienė, bibliotekininkė;
Virginija Miškauskienė, buhalterė;
Arūnas Bilyda, vairuotojas, ūkvedys. 


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1 - 158.

Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja, grupės vadovė;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Jurgita Jočiūnienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Kristina Brazauskienė, psichologė, narė;
Aida Rakauskienė, psichologė, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, koordinuojanti veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės darbą.


„KAIZEN“ PASIŪLYMŲ DARBO KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V1 - 34.

Jolita Morkūnaitė, direktorė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja;
Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja;
Daiva Nasevičienė, etikos mokytoja;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė;.
Audronė Janonienė, mokytojo padėjėja.

Kaizen pasiūlymų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. kovo d. direktoriaus įsakymu V1- 49

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS

MOKYTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

 El. pašto adresas visų darbuotojų sudarytas tokia pat tvarka  

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 MOKYTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

1. 

Alionienė Lina

pradinių klasių mokytoja

2.

Aleknavičiūtė Jolita

pradinių klasių mokytoja

3.

Babenskienė Lina

informacinių technologijų mokytoja

4.

Bagdzevičienė Irena

istorijos mokytoja

5.

Balčiūnienė Regina

pradinių klasių mokytoja

6.

Banionienė Inga

fizinio ugdymo mokytoja (šiuo metu motinystės atostogose)

7.

Baubonienė Jovita

anglų kalbos mokytoja

8.

Čepulienė Rima

dailės mokytoja

9.

Černiauskienė Aušra

pradinių klasių mokytoja

10.

Černiauskienė Rasutė

etikos mokytoja

11.

Cibulskienė Vitalija

etikos mokytoja

12.

Derškutė Daiva

pradinių klasių mokytoja

13.

Dumbliauskienė Rūta

pradinių klasių mokytoja

14.

Genevičienė Daiva

matematikos mokytoja

15.

Genevičienė Zita

pradinių klasių mokytoja

16.

Gružauskienė Jovita

lietuvių kalbos mokytoja

17.

Gudeliauskienė Olga

judesio korekcijos mokytoja

18.

Gudonienė Birutė

matematikos mokytoja

19.

Ignatavičienė Janina

pradinių klasių mokytoja

20.

JagminienėHanė

rusų kalbos mokytoja

21.

Jankauskienė-Pikšrytė Loreta

lietuvių kalbos mokytoja

22.

Jankauskas Romas

neformaliojo ugdymo mokytojas

23.

Jankauskienė Leonora

pradinių klasių mokytoja

24.

Jankeliūnienė Enina

priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

25.

Jočiūnienė Jurgita

anglų kalbos mokytoja

26.

Joneliūnė Jūratė

lietuvių kalbos mokytoja

27.

Junevičienė Zofija

rusų kalbos mokytoja

28.

Kačiulienė Lina

matematikos mokytoja

29.

Kanclerienė Vilma

anglų kalbos mokytoja

30.

Kasperavičienė Lina

anglų kalbos mokytoja

31.

Kandratavičius Gintautas

fizinio ugdymo mokytojas

32.

Kapcevičiūtė Jūratė

dailės mokytoja

33.

Klanienė Jolita

informatikos mokytoja

34.

Kolupailienė Zita

pradinių klasių mokytoja

35.

Krikščiūnienė Violeta

geografijos mokytoja

36.

Kriščiūnas Česlovas

muzikos mokytojas

37.

Kriugžda Romaldas

technologijų mokytojas

38.

Kriugždienė Skaidrė

matematikos mokytoja

39.

Krutkevičienė Janina

biologijos mokytoja

40.

Kudrevičiūtė Vilija

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

41.

Kursevičius Justinas

fizinio ugdymo mokytojas

42.

Levulis Rimantas

neformaliojo ugdymo mokytojas

43.

Lelešienė Lina

anglų kalbos mokytoja

44.

Mackevičienė Rasa

pradinių klasių mokytoja

45.

Mačiulienė Marijona

priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja

46.

Matačiūnienė Daiva

priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja

47.

Medvedevienė Rita

lietuvių kalbos mokytoja

48.

Milaševičiūtė Salomėja

anglų kalbos mokytoja

49.

Morkūnas Valdas

fizinio ugdymo mokytojas

50.

Možeikienė Vilija

pradinių klasių mokytoja

51.

Nasevičienė Daiva

tikybos mokytoja

52.

Navickienė Nijolė

lietuvių kalbos mokytoja

53.

Noreika Antanas

pradinių klasių mokytojas

54.

Patlapienė Vidutė

pradinių klasių mokytoja

55.

Paulauskienė Asta

pradinių klasių mokytoja

56.

Prokarenkienė Violeta

istorijos mokytoja

57.

Radkevičienė Jolanta

vokiečių kalbos mokytoja

58.

Rainienė Margarita

neformaliojo ugdymo mokytoja

59.

Ruginienė Gražina

chemijos mokytoja

60.

Sausaitienė Renata

pradinių klasių mokytoja

61.

Statkutė Loreta

pradinių klasių mokytoja

62.

Stalerūnas Arvydas

technologijų mokytojas

63.

Šatrauskienė Nijolė

pradinių klasių mokytoja

64.

Šiaulienė Danguolė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja

65.

Šeškevičienė Jūratė

pradinių klasių mokytoja

66.

Šimienė Jūratė

pradinių klasių mokytoja

67.

Urmilevičius Romualdas

neformaliojo ugdymo mokytojas

68.

Vaitelienė Ilona

anglų kalbos mokytoja

69.

Vaičekauskaitė Gabrielė

pradinių klasių mokytoja

70.

Valkavičienė Gitana

anglų kalbos mokytoja

71.

Vilimiemė Rasa

technologijų mokytoja

72.

Zabelskas Vincas

geografijos mokytojas

73.

Zabelskienė Birutė

lietuvių kalbos mokytoja

74.

Zaksienė Rasa

muzikos mokytoja, priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

75.

Zazerskienė Kristina

priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

76.

Žičkienė Danutė

pradinių klasių mokytoja

77.

Žukauskienė Skaidrutė

fizikos mokytoja

 

 

Pokategorės

Reikalingas direktroriaus pavaduotojas ugdymui. 

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

 

Vasario 2020
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Baneris Eurofondas

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 niekorimto logo 1534752255p

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    smm     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    
Augu pats    lms     LITNET mokykloms     Mukis     NEC      Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100