• P1014175.JPG
 • P1014170.JPG
 • P1018103.JPG
 • P1013940.JPG
 • P1014177.JPG
 • P1018109.JPG
 • P1013945.JPG
 • P1018106.JPG
 • P1018108.JPG
 • P1018113.JPG
 • P1018112.JPG

 

Mokinių aktyvo elektroninis paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ KOMITETO DARBO REGLANMENTAS 

MOKINIŲ AKTYVO KLUBO NARIŲ SĄRAŠAS 2020-2021 m. m.

MOKINIŲ AKTYVO ATSTOVAI PROGIMNAZIJOS TARYBOJE:

 1. Martyna Lažauninkaitė, 5c klasė
 2. Laurynas Žilinskas, 8b klasė
 3. Ugnė Adžgauskaitė, 8c klasė
 4. Ugnė Zakarevičiūtė, 8c klasė
 5. Dominykas Lažauninkas, 8d klasė

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ AKTYVO KLUBO VEIKLOS PLANAS 2020 M.

Tikslas – atstvauti mokinių interesus progimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę. Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimą bei bendradarbiavimą, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Uždaviniai:

 • skatinti mokinių aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, organizuotumą ir savarankiškumą, organizuojant progimnazijos šventes, akcijas, prevencines ir sportines veiklas;
 • atstovauti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos administracija;
 • bendradarbiauti su kitomis progimnazijos savivaldomis;

Kuruoja: Aida Rakauskienė, psichologė

Vieta: 302 kabinetas

Susitikimų laikas:

Pirmadienis

Trečiadienis

Penktadienis

Nuotoliniu būdu, Messenger programėle

Nuotoliniu būdu, Messenger programėle

  13:30-14:30

 

Veiklos pavadinimas

Data

Susirinkimai

Pagal susirinkimų grafiką

Informacijos apie mokinių aktyvo klubo veiklą ataskaitų pristatymas bendruomenei (straipsniai, pranešimai)

Pagal poreikį, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius

Renginiai:

Kaziuko mugė

2020 m. kovo 4 d.

Šauniausio mokinio rinkimai

2020 m. gegužė

Naktis mokykloje

2020 m. gegužė

Aštuntokų išleistuvės

2020 m. birželis

Mokslo metų pradžios šventė

2020 m. rugsėjo 1 d.

Mokytojų dienos šventė

2020 m. spalio 5 d.

Kandidatų į mokinių prezidentus rinkiminė agitacija

2020 m. rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis

Kandidatų į mokinių prezidentus debatai

2020 m. spalio 6 d.

Mokinių prezidento rinkimai

2020 m. spalio 9 d.

Diena už mokyklos garbę

2020 m. lapkritis

Kalėdinis karnavalas

2020 m. gruodis

Akcijos:

Penktadieniai be uniformų

Paskutinis mėnesio penktadienis

Akcija „DAROM“

2020 m. balandis

Ego diena

2020 m. balandžio 1 d.

Pyragų diena

2020 m. lapkritis

Prevencija:

Padedu mokytis (mokinys konsultuoja mokinį, padeda atlikti namų darbus)

Kartą per savaitę numatytu laiku

Pasaulinės psichinės sveikatos dienos minėjimas

2020 m. spalio  10 d.

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“

2020 m. kovas

Kitos veiklos:

Savanorystės veiklos

Pagal galimybes

Tyrimas (mokinių apklausa ir rezultatų apibendrinimas)

2020 m. kovas-balandis 

Apklausa mokiniams/mokinių tėvams dėl uniformų dėvėjimo ir naujų uniformų galimybės

2020 m. kovas

Debatai dėl uniformų dėvėjimo ir naujų uniformų galimybės

2020 m. balandis -gegužė

Diskotekos, filmų vakarai

Pagal poreikį

Susitikimai su įdomiais žmonėmis / Išvažiuojamieji edukaciniai renginiai

Pagal galimybes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos tėvų komiteto elektroninis paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Progimnazijos tėvų komiteto pirmininkas -
 
Laima Gervickienė
pareigas eina nuo 2020 m. sausio mėnesio

Pirmininko pavaduotojas - Egidijus Bagdonas

2020 - 2021 m. m.  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių tėvų komiteto nariai 


2020 - 2021 m. m. 5 - 8 klasių mokinių tėvų komiteto nariai  

 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tėvų komiteto darbo reglamentas


 DARBO GRUPĖ 2020-2021 M.M. UGDYMO PLANUI PARENGTI 

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1- 76.
Kvietimas teikti pasiūlymus 2020-2021 m.m ugdymo plano projektui

Jolita Morkūnaitė, progimnazijos direktorė, grupės vadovė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Genevičienė, matematikos mokytoja, metodininkė;
Birutė Gudonienė, matematikos mokytoja, metodininkė;
Jūratė Joneliūnė, lietuvių kalbos mokytoja, metodininkė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja, metodininkė;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 - 261.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas,  patvirtintas 2019 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-260.

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, narė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, narė.


PEDAGOGŲ ETIKOS  KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-2.
Pedagogų etikos kodeksas,  patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1.

Romaldas Kriugžda, technologijų vyr. mokytojas, komisijos pirmininkas;
Nijolė Navickienė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Hanė Jagminienė, rusų kalbos vyr. mokytoja, narė;
Zofija Junevičienė, rusų kalbos vyr. mokytoja, narė;
LIna Babenskienė, informacinių technologijų  vyr. mokytoja, narė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA


Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DS-SV-100.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atetacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-255. 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 - 2022 metų atestacijos programa

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; komisijos pirmininkė;
Virginija Batutienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos atstovė.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V1 -118.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2017 m. gegužės 12 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-118.


Rojus Šadurskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, komisijos pirmininkas;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Virginija Miškauskienė, buhalterė, narė;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė, komisijos sekretorė


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V1 -152/1.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Vaiko gerovės komisijos reglamentas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-152-1. 

Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pirmininkė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, pirmininko pavaduotoja;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė, sekretorė;
Aida Rakauskienė, psichologė;
Audronė Bilydienė, socialinė pedagogė;
Daiva Genevičienė,  matematikos mokytoja;
Erika Kriščiūnienė,  logopedė;
Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja;
Janina Ignatavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Jūratė Grinkevieięnę, logopedė;
Kristina Brazauskienė, psichologė;
Lina Zaveckienė, socialinė pedagogė;
Monika Aleksandravičiūtė, specialioji pedagogė.


TURTO NURAŠYMO, LIKVIDAVIMO IR INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V1 - 217.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos turto nurašymo, likvidavimo ir inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-254.

Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
Kristina Putnikienė, bibliotekininkė;
Virginija Miškauskienė, buhalterė;
Arūnas Bilyda, vairuotojas, ūkvedys. 


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1 - 158.

Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja, grupės vadovė;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Jurgita Jočiūnienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Kristina Brazauskienė, psichologė, narė;
Aida Rakauskienė, psichologė, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, koordinuojanti veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės darbą.


„KAIZEN“ PASIŪLYMŲ DARBO KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V1 - 34.

Jolita Morkūnaitė, direktorė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja;
Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja;
Daiva Nasevičienė, etikos mokytoja;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė;.
Audronė Janonienė, mokytojo padėjėja.

Kaizen pasiūlymų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. kovo d. direktoriaus įsakymu V1- 49

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS

MOKYTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

 El. pašto adresas visų darbuotojų sudarytas tokia pat tvarka  

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 MOKYTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

1. 

Alionienė Lina

pradinio ugdymo mokytoja

2.

Aleknavičiūtė Jolita

pradinio ugdymo mokytoja

3.

Babenskienė Lina

informacinių technologijų mokytoja

4.

Bagdzevičienė Irena

istorijos mokytoja

5.

Balčiūnienė Regina

pradinio ugdymo mokytoja

6.

Banionienė Inga

fizinio ugdymo mokytoja

7.

Baubonienė Jovita

anglų kalbos mokytoja

8.

Čepulienė Rima

dailės mokytoja

9.

Černiauskienė Aušra

pradinio ugdymo mokytoja

10.

Černiauskienė Rasutė

etikos mokytoja

11.

Cibulskienė Vitalija

etikos mokytoja

12.

Derškutė Daiva

pradinio ugdymo mokytoja

13.

Dumbliauskienė Rūta

pradinio ugdymo mokytoja

14.

Gibaitė-Matiukienė živilė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

15.

Genevičienė Daiva

matematikos mokytoja

16.

Gudeliauskienė Olga

judesio korekcijos mokytoja (šiuo metu motinystės atostogose)

17.

Gudonienė Birutė

matematikos mokytoja

18.

Jagminienė Hanė

rusų kalbos mokytoja

19.

Jankauskienė-Pikšrytė Loreta

lietuvių kalbos mokytoja

20.

Jankauskas Romas

neformaliojo ugdymo mokytojas

21.

Jankauskienė Leonora

pradinio ugdymo mokytoja

22.

Jankeliūnienė Enina

priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

23.

Jočiūnienė Jurgita

anglų kalbos mokytoja

24.

Joneliūnė Jūratė

lietuvių kalbos  mokytoja

25.

Junevičienė Zofija

rusų kalbos mokytoja

26.

Kačiulienė Lina

matematikos mokytoja

27.

Kandratavičius Gintautas

fizinio ugdymo mokytojas

28.

Kapcevičiūtė Jūratė

anglų kalbos mokytoja

29.

Kasperavičienė Lina

dailės mokytoja

30.

Klanienė Jolita

informatikos mokytoja

31.

Klimavičiūtė Monika

geografijos mokytoja

32.

Krikščiūnienė Violeta

geografijos mokytoja

33.

Kiščiūnas Česlovas

muzikos mokytojas

34.

Kriugžda Romaldas

technologijų mokytojas

35.

Kriugždienė Skaidrė

matematikos mokytoja

36.

Krutkevičienė Janina

biologijos mokytoja

37.

Kudrevičiūtė Vilija

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

38.

Kursevičius Justinas

fizinio ugdymo mokytojas

39.

Levulis Rimantas

neformaliojo ugdymo mokytojas

40.

Lelešienė Lina

anglų kalbos mokytoja

41.

Mackevičienė Rasa

pradinio ugdymo mokytoja

42.

Mačiulienė Marijona

priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja

43.

Matačiūnienė Daiva

pradinio ugdymo mokytoja

44.

Medvedevienė Rita

lietuvių kalbos mokytoja

45.

Morkūnas Valdas

fizinio ugdymo mokytojas

46.

Možeikienė Vilija

pradinio ugdymo mokytoja

47. Nasevičienė Daiva

tikybos mokytoja

48.

Navickienė Nijolė

lietuvių kalbos mokytoja

49.

Patlapienė Vidutė

pradinio ugdymo mokytoja

50.

Paulauskienė Asta

pradinio ugdymo mokytoja

51.

Prokarenkienė Violeta

istorijos mokytoja

52.

Radkevičienė Jolanta

vokiečių kalbos mokytoja

53.

Rainienė Margarita

neformaliojo ugdymo mokytoja

54.

Ražanaitė Judita

pradinio ugdymo mokytoja

55.

Ruginienė Gražina

chemijos/gamtos ir žmogaus mokytoja

56.

Samoškaitė Aušra

pradinio ugdymo mokytoja

57.

Sapitavičienė Aušra

anglų kalbos mokytoja

58.

Sausaitienė Renata

pradinio ugdymo mokytoja

59.

Stankienė Rūta

anglų kalbos mokytoja

60.

Statkutė Loreta

pradinio ugdymo mokytoja

61.

Stalerūnas Arvydas

technologijų mokytojas

62.

Šadurskas Rojus

žmogaus ir saugos mokytojas

63.

Šatrauskienė Nijolė

pradinio ugdymo mokytoja

64.

Šiaulienė Danguolė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja

65.

Šeškevičienė Jūratė

pradinio ugdymo mokytoja

66.

Šimienė Jūratė

pradinio ugdymo mokytoja

67.

Urmilevičius Romualdas

neformaliojo ugdymo mokytojas

68.

Vaitelienė Ilona

anglų kalbos mokytoja

69.

Vaičekauskaitė Gabrielė

pradinio ugdymo mokytoja

70.

Valkavičienė Gitana

anglų kalbos mokytoja

71.

Vilimiemė Rasa

technologijų mokytoja

72.

Zabelskienė Birutė

lietuvių kalbos mokytoja

73.

Zaksienė Rasa

muzikos mokytoja, priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

74.

Zazerskienė Kristina

priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

75.

Žičkienė Danutė

pradinio ugdymo mokytoja

76.

Žukauskienė Skaidrutė

fizikos mokytoja

   
 

 

 

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Baneris Eurofondas

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 niekorimto logo 1534752255p

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    smm     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    
Augu pats    lms     LITNET mokykloms     Mukis     NEC      Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100