• 4.jpg
 • 8.JPG
 • 7.png
 • 3.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 9.JPG
 • 2.JPG

 

Mokinių aktyvo elektroninis paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

MOKINIŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS 2020–2021 m. m.

MOKINIŲ KOMITETO ATSTOVAI PROGIMNAZIJOS TARYBOJE:

 1. Martyna Lažauninkaitė, 5c klasė
 2. Laurynas Žilinskas, 8b klasė
 3. Ugnė Adžgauskaitė, 8c klasė
 4. Ugnė Zakarevičiūtė, 8c klasė
 5. Dominykas Lažauninkas, 8d klasė

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2021 M.

Tikslas – atstovauti mokinių interesams progimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę. Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimą bei bendradarbiavimą, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Uždaviniai:

 • skatinti mokinių aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, organizuotumą ir savarankiškumą, organizuojant progimnazijos šventes, akcijas, prevencines ir sportines veiklas;
 • atstovauti mokinių interesams mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos administracija;
 • bendradarbiauti su kitomis progimnazijos savivaldomis.

Kuruoja Aida Rakauskienė, psichologė

Vieta – 302 kabinetas

Susitikimų laikas:

Pirmadienis

Trečiadienis

Penktadienis

Nuotoliniu būdu, Messenger programėle

Nuotoliniu būdu, Messenger programėle

13:40-15:00 val.(nuotolinio mokymo(si) metususirinkimai organizuojami Zoom platformoje)

 

Veiklos pavadinimas

Data

Susirinkimai

Pagal susirinkimų grafiką

Informacijos apie mokinių komiteto veiklą ataskaitų pristatymas bendruomenei (straipsniai, pranešimai)

Pagal poreikį, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius

Renginiai:

Šv. Valentino diena

2021 m. vasario 12 d.

Kaziuko mugėi

2021 m. kovo 4 d.

Naktis mokykloje

2021 m. gegužė (dėl renginio bus tikslinama, atsižvelgiant į situaciją) 

Kandidatų į mokinių prezidentus rinkiminė agitacija

2021 m. gegužė

Kandidatų į mokinių prezidentus debatai

2021 m. gegužė

Mokinių prezidento rinkimai

2021 m. gegužė

Aštuntokų išleistuvės

2021 m. birželis

Mokslo metų pradžios šventė

2021 m. rugsėjo 1 d.

Mokytojų dienos šventė

2021 m. spalio 5 d.

Helovyno šventė

2021 m. spalio 29 d.

Diena už mokyklos garbę

2021 m. lapkričio mėn.

Akcijos:

Meilės ženklai

2021 m. vasario mėn.

EGO diena

2021 m. balandžio 1 d.

Akcija „DAROM“

2021 m. balandžio mėn.

Pyragų diena

2021 m. lapkričio 9 d.

Prevencija:

Padedu mokytis (mokinys konsultuoja mokinį, padeda atlikti namų darbus)

Kartą per savaitę numatytu laiku

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“

2021 m. kovo mėn.

Pasaulinės psichinės sveikatos dienos minėjimas

2021 m. spalio 4-8 d.

Kitos veiklos:

Savivaldos mėnuo

2021 gegužės-birželio mėn.

Savanorystės veiklos

Pagal galimybes

Tyrimas (mokinių apklausa ir rezultatų apibendrinimas)

2021 m. balandžio-gegužės mėn.

Diskotekos/filmų vakarai

Pagal poreikį ir galimybes

Susitikimai su įdomiais žmonėmis

Pagal galimybes

 Išvažiuojamieji edukaciniai renginiai

Pagal galimybes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos tėvų komiteto elektroninis paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Progimnazijos tėvų komiteto pirmininkė Laima Gervickienė
pareigas eina nuo 2020 m. sausio mėnesio.

Pirmininko pavaduotojas –  Egidijus Bagdonas

2021–2022 m. m.  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių tėvų komiteto nariai 

2021–2022 m. m. 5–8 klasių mokinių tėvų komiteto nariai 

Tėvų komiteto veiklos planas 2021-2022 m.m. 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tėvų komiteto darbo reglamentas


 DARBO GRUPĖ 2021-2022 M.M. UGDYMO PLANUI PARENGTI 

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V1- 79. 
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja;
Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja;
Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. sausio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-9/1.

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V1-9/2
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui-narė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė-narė;
Raimonda Ikasalaitė-Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos atstovė-narė.


PEDAGOGŲ ETIKOS  KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-2.
Pedagogų etikos kodeksas,  patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1.

Romaldas Kriugžda, technologijų vyr. mokytojas-komisijos pirmininkas;
Nijolė Navickienė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja-komisijos pirmininko pavaduotoja;
Hanė Jagminienė, rusų kalbos vyr. mokytoja-narė;
Zofija Junevičienė, rusų kalbos vyr. mokytoja-narė;
Lina Babenskienė, informacinių technologijų  vyr. mokytoja-narė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atetacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-255. 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 - 2022 metų atestacijos programa

Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DS-SV-100.
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-komisijos pirmininkė;
Virginija Batutienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė-narė;
Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos atstovė-narė.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 -236.

Rojus Šadurskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams-komisijos pirmininkas;

Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Audronė Janonienė, sekretorė, narė
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė-komisijos sekretorė

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-236. 

Viešieji pirkimai vykdomi pagal:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39?jfwid=-wd7z6gl6o


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1 -135.
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui-pirmininkė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė;
Aida Rakauskienė, psichologė;
Audronė Bilydienė, socialinė pedagogė;
Erika Kriščiūnienė,  logopedė;
Jūratė Grinkevičienė,  logopedė;
Kristina Brazauskienė, psichologė;
Lina Zaveckienė, socialinė pedagogė;
Monika Aleksandravičiūtė, specialioji pedagogė;

Violeta Krikščiūnienė, geografijos mokytoja;
Rasa Mackevičienė, pradinių klasių mokytoja.

 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Vaiko gerovės komisijos reglamentas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-152-1. 


TURTO INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos turto inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. lapkričio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-216.

ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO INVENTORIZAVIMO KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1 - 213
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
Justinas Trinkūnas, kompiuterininkas - narys;
Arūnas Bilyda, ūkvedys -narys;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė -narys.

ILGALAIKIO TURTO, TRUMPALAIKIO TURTO IR ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1 - 215/1
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
Kristina Putnikienė, bibliotekininkė;
Arūnas Bilyda, ūkvedys;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė.


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V1 - 153
Hanė Jagminienė, rusų kalbos mokytoja, grupės vadovė;
Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja;
Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja;
Jūratė Šimienė, pradinių klasių mokytoja;
Daiva Matačiūnienė, pradinių klasių mokytoja;
Kristina Brazauskienė, psichologė;
Aida Rakauskienė, psichologė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, koordinuojanti veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės darbą.


„KAIZEN“ PASIŪLYMŲ DARBO KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V1 - 149.
Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja - komisijos pirmininkė;
Audronė Janonienė, sekretorė- komisijos sekretorė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja-narė;
Daiva Nasevičienė, etikos mokytoja-narė;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė-narė.

Kaizen pasiūlymų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. kovo d. direktoriaus įsakymu V1- 49

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS

MOKYTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

 El. pašto adresas visų darbuotojų sudarytas tokia pat tvarka  

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 MOKYTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

1. 

Alionienė Lina

pradinių klasių vyr. mokytoja

2.

Aleknavičiūtė Jolita

pradinių klasių mokytoja metodininkė

3.

Babenskienė Lina

informacinių technologijų vyr. mokytoja

4.

Bagdzevičienė Irena

istorijos vyr. mokytoja

5.

Balčiūnienė Regina

pradinių klasių mokytoja metodininkė

6.

Banionienė Inga

fizinio ugdymo mokytoja

7.

Baubonienė Jovita

anglų kalbos mokytoja

8.

Čepulienė Rima

dailės mokytoja metodininkė

9.

Černiauskienė Aušra

pradinių klasių mokytoja metodininkė

10.

Černiauskienė Rasutė

etikos vyr. mokytoja

11.

Cibulskienė Vitalija

etikos vyr. mokytoja

12.

Derškutė Daiva

pradinių klasių mokytoja metodininkė

13.

Dumbliauskienė Rūta

pradinių klasių vyr. mokytoja

14.

Gibaitė-Matiukienė Živilė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

15.

Genevičienė Daiva

matematikos mokytoja metodininkė

16.

Gudeliauskienė Olga

judesio korekcijos mokytoja (šiuo metu motinystės atostogose)

17.

Gudonienė Birutė

matematikos mokytoja metodininkė

18.

Jagminienė Hanė

rusų kalbos mokytoja metodininkė

19.

Jankauskienė-Pikšrytė Loreta

lietuvių kalbos vyr. mokytoja

20.

Jankauskas Romas

neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas

21.

Jankauskienė Leonora

pradinių klasių vyr. mokytoja

22.

Jankeliūnienė Enina

priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

23.

Joneliūnė Jūratė

lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė

24.

Junevičienė Zofija

rusų kalbos vyr. mokytoja

25.

Kačiulienė Lina

matematikos vyr. mokytoja

26.

Kandratavičius Gintautas

fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

27.

Kapcevičiūtė Jūratė

dailės mokytoja metodininkė

28.

Kasperavičienė Lina

anglų kalbos vyr. mokytoja

29.

Klanienė Jolita

informatikos vyr. mokytoja

30.

Klimavičiūtė Monika

geografijos mokytoja

31.

Krikščiūnienė Violeta

geografijos vyr. mokytoja

32.

Kriščiūnas Česlovas

muzikos mokytojas metodininkas

33.

Kriugžda Romaldas

technologijų vyr. mokytojas

34.

Gurskaitė Jolanta pradinių klasių mokytoja

35.

Krutkevičienė Janina

biologijos mokytoja metodininkė

36.

Kudrevičiūtė Vilija

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

37.

Kursevičius Justinas

fizinio ugdymo mokytojas

38.

Kajauskaitė Lijana

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

39.

Lelešienė Lina

anglų kalbos mokytoja metodininkė

40.

Mackevičienė Rasa

pradinių klasių vyr. mokytoja

41.

Mačiulienė Marijona

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

42.

Matačiūnienė Daiva

pradinių klasių mokytoja metodininkė

43.

Medvedevienė Rita

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

44.

Morkūnas Valdas 

fizinio ugdymo vyr. mokytojas

45.

Možeikienė Vilija

pradinių klasių vyr. mokytoja

46.

Nasevičienė Daiva

tikybos vyr. mokytoja

47. Navickienė Nijolė

lietuvių kalbos vyr. mokytoja

48.

Patlapienė Vidutė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

49.

Paulauskienė Asta

pradinių klasių mokytoja metodininkė

50.

Prokarenkienė Violeta

istorijos mokytoja metodininkė

51.

Radkevičienė Jolanta

vokiečių kalbos vyr. mokytoja

52.

Rainienė Margarita

šokio  mokytoja 

53.

Ražanaitė Judita

pradinio ugdymo mokytoja

54.

Ruginienė Gražina

chemijos/gamtos ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė

55.

Samoškaitė Aušra

pradinių klasių vyr. mokytoja

56.

Sapitavičienė Aušra

anglų kalbos vyr. mokytoja

57.

Sausaitienė Renata

pradinių klasių mokytoja ekspertė

58.

Statkutė Loreta

pradinių klasių vyr. mokytoja

59.

Stalerūnas Arvydas

technologijų vyr. mokytojas

60.

Butėnienė Dovilė anglų kalbos mokytoja
61 Šatrauskienė Nijolė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

62.

Šiaulienė Danguolė

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

63.

Šeškevičienė Jūratė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

64.

Šimienė Jūratė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

65.

Urmilevičius Romualdas

neformaliojo ugdymo mokytojas

66.

Vaitelienė Ilona

anglų kalbos vyr. mokytoja

67.

Vaičekauskaitė Gabrielė

pradinių klasių mokytoja

68.

Valkavičienė Gitana

anglų kalbos vyr. mokytoja

69.

Vilimienė Rasa

technologijų mokytoja metodininkė

70.

Puzakinienė Danguolė lietuvių kalbos mokytoja

71.

Zaksienė Rasa

muzikos/priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo  vyr. mokytoja

72.

 Liutkevičiūtė Eleonora šokio mokytoja

73.

Žukauskienė Skaidrutė

fizikos vyr. mokytoja

 

   

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

PAVADUOTOJAI

  Balčiūnaitė-Kazanavičienė Miglė

  (šiuo metu motinystės atostogose)      

  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Bartkevičienė Lina (Paukštininkų g. 5)

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 tel. (8 686) 09908

  direktoriaus pavaduotoja ugdymui
   

      pareigybės aprašas

 Kudrevičienė Aušra (Gedimino g. 38)

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  tel. (8 675) 05481

    direktoriaus pavaduotoja ugdymui

      pareigybės aprašas

 Šadurskas Rojus (Paukštininkų g. 5)

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

   tel. (8 604) 48342

       L. e. direktoriaus pareigas

direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

      pareigybės aprašas

 

 Žukauskaitė Rita (Girelės g. 41)

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  tel. (8 610) 26511

 

    direktoriaus pavaduotoja ugdymui

      pareigybės aprašas

 

  

Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos vadovo 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos vadovo 2018 metų veiklos užduotys.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaita. 

 

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100