• 8.JPG
  • 1.jpg
  • 7.png
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 2.JPG
  • 9.JPG
  • 4.jpg

DARBO GRUPĖ 2021-2022 M.M. UGDYMO PLANUI PARENGTI 
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja;
Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja;
Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. sausio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-9/1.

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V1-9/2
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė-narė;
Raimonda Ikasalaitė-Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos atstovė-narė.


PEDAGOGŲ ETIKOS  KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-2.
Pedagogų etikos kodeksas,  patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1.

Romaldas Kriugžda, technologijų vyr. mokytojas-komisijos pirmininkas;
Nijolė Navickienė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja-komisijos pirmininko pavaduotoja;
Hanė Jagminienė, rusų kalbos vyr. mokytoja-narė;
Zofija Junevičienė, rusų kalbos vyr. mokytoja-narė;
Lina Babenskienė, informacinių technologijų  vyr. mokytoja-narė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atetacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-255. 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 - 2022 metų atestacijos programa

Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DS-SV-100.
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-komisijos pirmininkė;
Virginija Batutienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė-narė;
Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos atstovė-narė.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 -236.

Rojus Šadurskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams-komisijos pirmininkas;

Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Audronė Janonienė, sekretorė, narė
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė-komisijos sekretorė

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-236. 

Viešieji pirkimai vykdomi pagal:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39?jfwid=-wd7z6gl6o


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V1 -171.
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui - pirmininkė;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė - sekretorė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė;
Aida Rakauskienė, psichologė;
Audronė Bilydienė, socialinė pedagogė;
Erika Kriščiūnienė,  logopedė;
Jūratė Grinkevičienė,  logopedė;
Kristina Brazauskienė, psichologė;
Lina Zaveckienė, socialinė pedagogė;
Monika Lukienė, specialioji pedagogė;
Violeta Krikščiūnienė, geografijos mokytoja;
Rasa Mackevičienė, pradinių klasių mokytoja.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Vaiko gerovės komisijos reglamentas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-152-1. 


TURTO INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos turto inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. lapkričio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-216.

ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO INVENTORIZAVIMO KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1 - 213
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
Justinas Trinkūnas, kompiuterininkas - narys;
Arūnas Bilyda, ūkvedys -narys;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė -narys.

ILGALAIKIO TURTO, TRUMPALAIKIO TURTO IR ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA
Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1 - 215/1
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
Kristina Putnikienė, bibliotekininkė;
Arūnas Bilyda, ūkvedys;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė.


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V1 - 153
Hanė Jagminienė, rusų kalbos mokytoja, grupės vadovė;
Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja;
Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja;
Jūratė Šimienė, pradinių klasių mokytoja;
Daiva Matačiūnienė, pradinių klasių mokytoja;
Kristina Brazauskienė, psichologė;
Aida Rakauskienė, psichologė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, koordinuojanti veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės darbą.


„KAIZEN“ PASIŪLYMŲ DARBO KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V1 - 149.
Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja - komisijos pirmininkė;
Audronė Janonienė, sekretorė- komisijos sekretorė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja-narė;
Daiva Nasevičienė, etikos mokytoja-narė;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė-narė.

Kaizen pasiūlymų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. kovo d. direktoriaus įsakymu V1- 49

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100