• P1018112.JPG
  • P1014175.JPG
  • P1018103.JPG
  • P1014177.JPG
  • P1013940.JPG
  • P1018109.JPG
  • P1013945.JPG
  • P1018113.JPG
  • P1018106.JPG
  • P1018108.JPG
  • P1014170.JPG

 DARBO GRUPĖ 2020-2021 M.M. UGDYMO PLANUI PARENGTI 

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1- 76.
Kvietimas teikti pasiūlymus 2020-2021 m.m ugdymo plano projektui

Jolita Morkūnaitė, progimnazijos direktorė, grupės vadovė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Genevičienė, matematikos mokytoja, metodininkė;
Birutė Gudonienė, matematikos mokytoja, metodininkė;
Jūratė Joneliūnė, lietuvių kalbos mokytoja, metodininkė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja, metodininkė;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 - 261.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas,  patvirtintas 2019 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-260.

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, narė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, narė.


PEDAGOGŲ ETIKOS  KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-2.
Pedagogų etikos kodeksas,  patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1.

Romaldas Kriugžda, technologijų vyr. mokytojas, komisijos pirmininkas;
Nijolė Navickienė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Hanė Jagminienė, rusų kalbos vyr. mokytoja, narė;
Zofija Junevičienė, rusų kalbos vyr. mokytoja, narė;
LIna Babenskienė, informacinių technologijų  vyr. mokytoja, narė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA


Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DS-SV-100.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atetacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-255. 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 - 2022 metų atestacijos programa

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; komisijos pirmininkė;
Virginija Batutienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;
Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos atstovė.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V1 -118.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2017 m. gegužės 12 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-118.


Rojus Šadurskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, komisijos pirmininkas;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Virginija Miškauskienė, buhalterė, narė;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė, komisijos sekretorė


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V1 -179.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Vaiko gerovės komisijos reglamentas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-152-1. 

Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pirmininkė;
Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, pirmininko pavaduotoja;
Lina Sasevičienė, bibliotekininkė, sekretorė;
Aida Rakauskienė, psichologė;
Audronė Bilydienė, socialinė pedagogė;
Daiva Genevičienė,  matematikos mokytoja;
Erika Kriščiūnienė,  logopedė;
Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja;
Janina Ignatavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Jūratė Grinkevieięnę, logopedė;
Kristina Brazauskienė, psichologė;
Lina Zaveckienė, socialinė pedagogė;
Monika Aleksandravičiūtė, specialioji pedagogė.


TURTO NURAŠYMO, LIKVIDAVIMO IR INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V1 - 217.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos turto nurašymo, likvidavimo ir inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-254.

Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
Kristina Putnikienė, bibliotekininkė;
Virginija Miškauskienė, buhalterė;
Arūnas Bilyda, vairuotojas, ūkvedys. 


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1 - 158.

Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja, grupės vadovė;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Jurgita Jočiūnienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Kristina Brazauskienė, psichologė, narė;
Aida Rakauskienė, psichologė, narė;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, koordinuojanti veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės darbą.


„KAIZEN“ PASIŪLYMŲ DARBO KOMISIJA

Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V1 - 34.

Jolita Morkūnaitė, direktorė;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja;
Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja;
Daiva Nasevičienė, etikos mokytoja;
Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė;.
Audronė Janonienė, mokytojo padėjėja.

Kaizen pasiūlymų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. kovo d. direktoriaus įsakymu V1- 49

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Baneris Eurofondas

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 niekorimto logo 1534752255p

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    smm     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    
Augu pats    lms     LITNET mokykloms     Mukis     NEC      Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100