• P1013940.JPG
  • P1018106.JPG
  • P1018113.JPG
  • P1013945.JPG
  • P1018112.JPG
  • P1018108.JPG
  • P1014175.JPG
  • P1014177.JPG
  • P1018109.JPG
  • P1014170.JPG
  • P1018103.JPG
l

Logopedai

Jūratės Grinkevičienės (PASTATAS, ESANTIS GEDIMINO G. 38) darbo laikas:

Savaitės dienos Darbo valandos Pastabos
Pirmadienis: 7.50 - 13.50  
Antradienis: 7.50 - 12.50 12.50 - 13.35 nekontaktinis darbo laikas
Trečiadienis: 7.50 - 9.45 ir 10.45 - 13.50 13.50 - 16.50 nekontaktinis darbo laikas
Ketvirtadienis: 7.50 - 8.50 ir 9.50 - 13.50 13.50 - 16.50 nekontaktinis darbo laikas
Penktadienis: 7.50 - 12.50  

 

Erikos Kriščiūnienės (PASTATAS, ESANTIS GIRELĖS G. 41 ir Antakalnio skyrius) darbo laikas:

Savaitės dienos Darbo valandos Pastabos
Pirmadienis: 8.00 - 14.00 7.30 - 8.00 ir 14.00 - 15.00 nekontaktinis darbo laikas
Antradienis: 8.00 - 14.00 7.30 - 8.00 ir 14.00 - 15.00 nekontaktinis darbo laikas
Trečiadienis: 8.00 - 14.00 7.30 - 8.00 ir 14.00 - 15.00 nekontaktinis darbo laikas
Ketvirtadienis: 8.00 - 13.00 7.30 - 8.00 ir 13.00 - 15.00 nekontaktinis darbo laikas
Penktadienis (Antakalnio skyrius): 8.00 - 12.00 7.30 - 8.00 nekontaktinis darbo laikas

PASTABOS:

1. Šie darbo grafikai patvirtinti progimnazijos direktoriaus įsakymu ir savo nuožiūra negali būti keičiami.

2. Nurodytas bendras pagalbos specialistų darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

Logopedo darbo kryptys ir turinys

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys - rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga, šeimomis ir apima šias kryptis:

1. Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių.Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba), išsiaiškinama, ar kalba atlieka pagrindines funkcijas (komunikacinę, reguliacinę, apibendrinamąją),  nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.

2. Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas konsultuoja kalbos sutrikimų šalinimo klausimais mokinių tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

3. Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais:mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, psichologu, kitais specialistais.

4. Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

MOKINIAMS IR TĖVAMS

l

DABAR NARŠO

Dabar svetainėje 145 svečiai ir narių nėra

Baneris Eurofondas

Olw

IPU logotipas horizontalus 1

 

 

 

  

 

niekorimto logo 1534752255p

 

 

    smm     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    
Augu pats    lms     LITNET mokykloms     Mukis     NEC      Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100