Spausdinti
Peržiūros: 3341

KAIP IŠRINKTI KLASĖS LYDERĮ

Koks turėtų būti klasės lyderis? Bandymai išskirti tipiškus lyderio bruožus buvo vieni iš pirmųjų lyderiavimo tyrimų psichologijoje.  Ir tai tikrai dar ne viskas, ko reikia, kad išrinktas mokinys taptų iš tiesų geru lyderiu, tinkančiu būtent tai, o ne kitai klasei.

Būti lyderiu gali tapti ne tik maloni pramoga ir dažnai savigarbą keliantis jausmas, bet ir didelė atsakomybė. Tapti lyderiu gali būti visai nesunku, bet kaip išlaikyti šį statusą ypač bendraamžių akivaizdoje, kai kiekvienas veiksmas ar žodis yra stebimas, o pasielgus netinkamai prarandi savo „respect“?

 

Be jokios abejonės lyderiais gali tapti ne visi žmonės, o tik tie, kurie pasižymi tam tikromis pakankamai pastoviomis savybėmis, turinčiomis įgimtas prielaidas.

Psichologai nustatė, kad su lyderiavimu pozityviai yra susiję tokie bruožai: aukštesnis intelektas, atsakomybės jausmas, komunikabilumas, energingumas, atkaklumas, iniciatyvumas, ekstravertiškumas, polinkis dominuoti, pasitikėjimas savimi, sugebėjimas paveikti kitų žmonių elgesį, organizuoti tarpasmeninę sąveiką, siekti tikslo, nepaisant įvairių kliūčių ir pan. Tačiau reikia pasakyti, kad išskirti visiems lyderiams būdingų bruožų neįmanoma. Tuo labiau, kad žmonės, turintys būdingų lyderiams bruožų, lyderiais tampa ne visada ir ne visose situacijose (Pvz., klasė nenori, kad jiems vadovautų tie, kurie turi žymiai aukštesnį intelektą, yra labai dominuojantys, pasitikintys savimi ar pan.) O neretai, tapę išrinktais lyderiais visai neatlieka jiems deleguotų darbų ir pareigų. Taigi nereikia pamiršti, kad itin svarbu suvokti konkrečios situacijos ypatumus ir reikalavimus, įgyvendinamų tikslų pobūdį, taip pat kitų klasės narių charakteristikas.

Konkrečiu atveju galima sakyti, kad lyderiavimo nenulemia kokia nors konkrečių bruožų kombinacija. Be jokios abejonės sunku tikėtis, kad vaikų ir paauglių tarpe (sudėtingame tapatumo ieškojimo ir įtvirtinimo amžiuje) gali iškilti ryški charizmatinė asmenybė, gebanti sužavėti ir patraukti paskui save visus bendraamžius, kurie jam neabejotinai  paklūsta, patiki savo likimą. Tačiau visada nemažame klasės būryje yra tokių, kurie ir gali, ir nori prisiimti atsakomybę, pasiruošę ir pasiryžę užsitarnauti pasitikėjimą, pasižymi pakankama drąsa (į problemas sugeba pažvelgi aukštai iškėlę galvas, nebijantys pasakyti savo nuomonę, kad ir kokia ji būtų), turi pakankamai supratingumo (išklausyti kitus, juos suprasti ir moka bendrauti – turi diplomatijos, pakankamai konstruktyviai sprendžia konfliktus), komunikabilūs (nes reikia kartais mokėti pakankamai ilgai užsiimti su žmonėmis, kalbėti su jais), na ir pakankamai brandūs savo amžiui, kad prisiimtų atsakomybę už savo veiksmus. Žinoma, būtų labai sunku, jei išrinktas lyderis turėtų viešumos, scenos baimę. Neabejotinai teks sutelkti dėmesį į save, į tai, kas svarbu. Jei tai nepavyks, tai gali tekti tiesiog prie kokio nors renginio scenarijaus pasėdėti kelias paras, mat visi kiti klasės draugai  kažkodėl bus užsiėmę visai kitais reikalais ir negalvos jam padėti.

Kas gali padėti lyderiams atskleisti? Mokslo metų pradžioje, ypač naujai suformuotose klasėse, pažinti vaikus iš tiesų nelengva. Tam neabejotinai reikia laiko ir sąlygų, nestereotipinio mąstymo, kad galėtume padėti atsiskleisti ir išryškinti mokinio pozityviąsias savybes. O tokių neabejotinai turi kiekvienas, net ir tas, kuris kai kuriose srityse atrodo visai beviltiškas.

Nereikėtų pamiršti ir kai kurių paauglystės ypatybių. Šiuo periodu dar tik formuojasi jaunuolio charakteris ir tas, kuris, pavyzdžiui, praeitais metais galbūt atrodė itin stropus ir pavyzdingas, staiga gali tapti neatpažįstamai kitoks, nebesukalbamas arba viskas - atvirkščiai. Jaunuoliai ieško savo vientisojo AŠ, savojo suvokimo, savojo vaizdo, savo ribų, gyvenimiškosios pozicijos ir vertybių nustatymo ir tos paieškos ne kiekvienam yra vienodai lengvos. Visi mes skirtingi savo biologine prigimtini, aplinkybėmis ir gyvenimo sąlygomis bei išgyventų įvairiausių savo patyrimų (tame tarpe ir krizinių) atžvilgių, kurie veikia mus kaip asmenybes. Todėl tikrai nereikia skubėti vertinti mokinio charakterio, kaip nekintančio ir itin pozityvaus ar visai beviltiško. Paauglystėje labai daug ambivalencijos (prieštaringų jausmų) ir paradoksų. Kiekvienų mokslo metų pradžioje turėtumėme tarsi naujai  susipažinti net ir su tais mokiniais, kuriuos jau atrodo pažįstame eilę metų ir tikrai „viską“ apie juos „gerai“ žinome.

Nepamirškime, kad žmogaus esmė yra teigiama. Niekas negimsta būti blogas! Aplinka, kurioje pastiprinamas pozityvus elgesys, labiau skatina jo gerėjimą negu ta aplinka, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama negatyviam elgesiui.

Ką jūs, auklėtojai, kaip artimiausi mokinio pagalbininkai, galite pirmiausiai? Sukurti jaukią ir saugią atmosferą, kuri padėtų pasitikėti pirmiausia Jumis ir priimti kaip autoritetus ir tada bus gera galimybė parodyti, kas jie, jūsų mokiniai, jūsų auklėtiniai, yra šiuo metu. Tik jei gerbiame vaikus mes, suaugusieji, tada galime tikėtis pagarbos ir iš jų.

Sunku tikėtis, kad mokiniai bus atviri jums ir visai klasei, jei Jūs patys visiškai nieko neatskleisite apie save, savo gyvenimą, pomėgius, charakterio bruožus (ypač tuos, kurie yra ne itin patrauklūs ir  Jums patiems). Iš tiesų atvirumas (iki tam tikros saugios ribos) visada gimdo atvirumą. Susipažinimui ir klasės suvienijimui gali padėti įvairūs apšilimo pratimai, klasės bendravimo taisyklių susikūrimas. Neabejoju, kad dauguma iš Jūsų jau ne pirmus metus turite auklėjamąsias klases ir esate kupini puikių ir originalių savo idėjų. Taip pat galite pasinaudoti ir kitokiais Jums žinomais metodiniais leidiniais, skirtais socialiniams įgūdžiams lavinti, pasitarti su mokyklos specialistais: psichologais, socialiniais pedagogais. Galite jų padedami atlikti testus klasės mokinių charakterio bruožams išryškinti.

Ir pabaigoje noriu priminti, gerbiami klasių mokytojai, auklėtojai, dėl įvairių jums kylančių klausimų, susijusių su klasės lyderio rinkimais ir kitais klasės valdymo, bendravimo, elgesio ir pažangumo, įvairių sunkesnių klasės psichologinių situacijų bei atskirų mokinių sunkumų, noriėdami gauti jums trūkstamos literatūros ar rekomendacijų psichologiniais klausimais, galite kreiptis į progimnazijos psichologes Aidą ir Renatą.

Psichologė Renata Stonienė