• P1014175.JPG
  • P1018109.JPG
  • P1013940.JPG
  • P1014170.JPG
  • P1018106.JPG
  • P1018112.JPG
  • P1018108.JPG
  • P1014177.JPG
  • P1018113.JPG
  • P1018103.JPG
  • P1013945.JPG
l

Socialiniai pedagogai

Lina Zaveckienė (1-4 klasės):
Darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas Pietų pertrauka Pastabos
Primadienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Antradienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Trečiadienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Ketvirtadienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Penktadienis  8:00–12:30    

 

Audronė Bilydienė (5-8 klasės):
Darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas Pietų pertrauka Pastabos
Primadienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Antradienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Trečiadienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Ketvirtadienis 8:00–16:30 11:30–12:00 15:30–16:30 nekontaktinis socialinio pedagogo darbo laikas už įstaigos ribų
Penktadienis  8:00–12:30    

Ilgųjų pertraukų metu (9.40 -10.00 ir 10.45 – 11.15) kabinetas atviras „Pertraukų klubo“ lankytojams. Jais gali tapti visi norintys mokiniai, kurie sutinka laikytis klubo nuostatų.

PASTABOS:

1. Šie darbo grafikai patvirtinti progimnazijos direktoriaus įsakymu ir savo nuožiūra negali būti keičiami.

2. Nurodytas bendras pagalbos specialistų darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

3. Socialinis pedagogas gali nebūti darbo vietoje, kai dirba už įstaigos ribų (t.y. lanko mokinius namuose, bendrauja su kitų institucijų specialistais).

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).

Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.  

Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

 

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

MOKINIAMS IR TĖVAMS

l

DABAR NARŠO

Dabar svetainėje 115 svečių ir narių nėra

Baneris Eurofondas

Olw

IPU logotipas horizontalus 1

 

 

 

  

 

niekorimto logo 1534752255p

 

 

    smm     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    
Augu pats    lms     LITNET mokykloms     Mukis     NEC      Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100