• 3.jpg
  • 2.JPG
  • 6.jpg
  • 9.JPG
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 8.JPG
  • 7.png

Socialinė pedagogė Lina Zaveckienė (1 -4 kl.)

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

7.45 – 16.15

7.45 – 14.15

7.45 – 16.15

7.45 – 14.15

7.45 – 16.15

Pietų pertrauka

11.30 -12.00

11.30 -12.00

11.30 -12.00

11.30 -12.00

11.30 -12.00

Nekontaktinis laikas

         
 

Girelės g.41

Girelės g. 41

Gedimino g. 38

Gedimino g. 38

Girelės g. 41

Socialinė pedagogė Audronė Bylidienė (5 - 8 kl.)

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

7.30 – 15.00

7.30 – 16.00

7.30– 16.00

7.30 – 15.00

7.30   – 14.00

Pietų pertrauka

11.15 – 11.45

11.15 – 11.45

11.15 – 11.45

11.15 – 11.45

11.15 – 11.45

Nekontaktinis laikas

         

Ilgųjų pertraukų metu (9.40 -10.00 ir 10.45 – 11.15) kabinetas atviras „Pertraukų klubo“ lankytojams. Jais gali tapti visi norintys mokiniai, kurie sutinka laikytis klubo nuostatų.

PASTABOS:

1. Šie darbo grafikai patvirtinti progimnazijos direktoriaus įsakymu ir savo nuožiūra negali būti keičiami.

2. Nurodytas bendras pagalbos specialistų darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

3. Socialinis pedagogas gali nebūti darbo vietoje, kai dirba už įstaigos ribų (t.y. lanko mokinius namuose, bendrauja su kitų institucijų specialistais).

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).

Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.  

Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

 

Pasaulyje mūsų tiek daug ir visi esame tokie skirtingi: vieni aukšti, kiti žemi, vieni stambūs, kiti liekni, vienų plaukai šviesūs, kitų tamsūs, vienų oda šviesi, kitų tamsi, kažkas dievina kiną, o kažkas mėgaujasi klasikine muzika, kažkas intensyviai sportuoja, o kažkas labiau mėgsta poilsį... Ir mums nebūtina būti vienodiems, kad taikiai pasaulyje tilptumėm visi. Mums nebūtina keisti savo pomėgių ar įsitikinimų, kad su pagarba galėtumėm priimti kitą. Mes netgi galime su kažkuo nesutikti, tačiau mes suprantame, jog mūsų pasirinkimai taip pat ne visiems turi būti priimtini. Tačiau dėl vieno dalyko mes sutinkame visi: mes visi esame SKIRTINGI, tačiau visi – VIENODAI svarbūs.

Sako, svajoti reikia atsargiai, nes svajonės pildosi, tačiau visą gegužės mėnesį socialinė pedagogė Audronė ir psichologė Aida ragino progimnazijos mokinius svajoti ir siekti tų svajonių išsipildymo. Svajonių temą specialistės pasirinko akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ įprasminimui.

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100