• 9.JPG
 • 3.jpg
 • 8.JPG
 • 2.JPG
 • 4.jpg
 • 7.png
 • 6.jpg
 • 1.jpg

Specialiosios pedagogės Monikos Aleksandravičiūtės (PASTATE, ESANČIAME PAUKŠTININKŲ G. 5 ) darbo laikas: 

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

 

7.45 – 14.15

7.45 – 16.45

7.45 – 16.45

 

Pietų pertrauka

Nefiksuotu darbo metu

10.45 – 11.15

10.45 – 11.15

10.45 – 11.15

 

Nekontaktinis laikas

 

7.45 - 8.00

7.45 - 8.00

14.00 - 16.45

7.45 - 8.00

14.00 – 16.45

 

 

Specialiosios pedagogės Jurgitos Džekčiorienės (PASTATUOSE, ESANČIUOSE GIRELĖS G. 41, GEDIMINO G. 38 IR PAUKŠTININKŲ G. 5) darbo laikas:

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

7.45 – 14.15

7.45 – 15.00

7.45 – 17.00

7.45 – 16.00

7.45 – 14.30

Pietų pertrauka

10.45 – 11.15

10.45 – 11.15

10.45 – 11.15

10.45 – 11.15

10.45 – 11.15

Nekontaktinis laikas

7.45 - 8.00

13.00 – 13.45

7.45 - 8.00

14.00 – 14.30

7.45 - 8.00

14.00 – 16.30

7.45 - 8.00

13.00 – 15.30

7.45 - 8.00

 

Gedimino g. 38

Gedimino g. 38

Girelės g. 41

Girelės g. 41

Paukštininkų g. 5

 

1. Šie darbo grafikai patvirtinti progimnazijos direktoriaus įsakymu ir savo nuožiūra negali būti keičiami.

2. Nurodytas bendras pagalbos specialistų darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiosios pedagogės:

 • atlieka pradinį ir pakartotinį pedagoginį mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimą,
 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei užtikrina specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumą progimnazijoje;
 • veda pogrupines (5-8 mokiniai), grupines (2-4 mokinai), individualias (1 mokinys) specialiojo pedagogo pratybas, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galias bei rekomendacijas;
 • padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti lietuvių kalbos bei matematikos  mokomąją  medžiagą,  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų;
 • koreguoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sutrikusias funkcijas.
 • konsultuoja progimnazijos mokytojus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, rekomenduoja tinkamus mokymo būdus, metodus skirtingus sutrikimus turintiems mokiniams;
 • konsultuoja mokinius, tėvus, supažindina specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus) su vaiko ugdymo(-si) problemomis;
 • teikia rekomendacijas mokytojams Bendrųjų ugdymosi programų pritaikymo bei individualizavimo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • bendradarbiauja su mokytojais, socialinėmis pedagogėmis, psichologėmis, logopedėmis ir kitais specialistais;
 • palaiko ryšį su Kaišiadorių rajono Pedagogine psichologine tarnyba.
Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100