• P1018109.JPG
 • P1018103.JPG
 • P1018106.JPG
 • P1013945.JPG
 • P1014170.JPG
 • P1014177.JPG
 • P1018108.JPG
 • P1013940.JPG
 • P1018112.JPG
 • P1014175.JPG
 • P1018113.JPG

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2020-01-29, 15 val.

1. Dėl progimnazijos 2020 metų veiklos programos suderinimo;
2. Dėl direktorės Jolitos Morkūnaitės 2019 metų veiklos ataskaitos;
3.Dėl 1-4 klasių pirmo pusmečio pasiekimų, pažangos ir lankomumo rezultatų;
4. KIti klausimai:
4.1. Informacinis pranešimas dėl pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio 2019 metais progimnazijoje.


MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 
2020-01-08, 15 val. 

1. Dėl Mokytojų tarybos reglamento tvirtinimo;
2. Dėl Mokyklos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos;
3. Dėl Metodinės tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos;
4. Dėl Vaiko gerovės komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos;
5. Dėl 2019 metų progimnazijos veiklos ataskaitos;
6. Kiti.


MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 
2020-01-03

1. Dėl Mokytojų tarybos pirmininko rinkimų;
2. Dėl Mokytojų atstovų į progimnazijos tarybą rinkimų;
3. Dėl Mokytojų tarybos ir progimnazijos direktoriaus siūlomų bendruomenės atstovų delegavimo į progimanzijos tarybą;
4. Dėl pritarimo 2020-2022 m.m. Stragenio plano projektui;
5. Dėl pritarimo Pedagogų etikos kodeksui;
6. Dėl Pagalbos mokiniui specialistų  (išskyrus psichologus) atestacijos perspektyvinės programos suderinimo;
7.Kiti klausimai:
7.1. Dėl įsivertinimo ir pažangos anketos už 2019 m. duomenų pristatymo;
7.2. Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją tvarkos.


MOKYTOJŲ TARYBA

Progimnazijos mokytojų taryba (toliau – Mokytojų taryba) – savivaldos institucija, kurią sudaro Progimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pedagoginiai darbuotojai, mokytojų padėjėjai, bibliotekininkai.

Jolita Morkūnaitė - Mokytojų tarybos pirmininkė, progimnazijos direktorė
Vadovaujantis Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos 2020-01-03 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr.1  nutarimu.


MOKYTOJŲ TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS (2020-01-03)

 1. Aleknavičiūtė Jolita, pradinių klasių mokytoja
 2. Aleksandravičiūtė Monika, specialioji pedagogė
 3. Alionienė Lina, pradinių klasių mokytoja
 4. Babenskienė Lina, informacinių technologijų mokytoja
 5. Bagdzevičienė Irena, istorijos mokytoja
 6. Balčiūnienė Regina, pradinių klasių mokytoja
 7. Bandzevičienė Edita, mokytojo padėjėja
 8. Bartkevičienė Lina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 9. Baubonienė Jovita, anglų kalbos mokytoja
 10. Bilydienė Audronė, socialinė pedagogė
 11. Brazauskienė Kristina, psichologė
 12. Cibulskienė Vitalija, etikos mokytoja
 13. Čepulienė Rima, dailės mokytoja
 14. Černiauskienė Aušra, pradinių klasių mokytoja
 15. Černiauskienė Rasutė, etikos mokytoja
 16. Čiurinskienė Ona Aldona, mokytojo padėjėja
 17. Derškutė Daiva, pradinių klasių mokytoja
 18. Dumbliauskienė Rūta, pradinių klasių mokytoja
 19. Džekčiorienė Jurgita, specialioji pedagogė
 20. Genevičienė Daiva, matematikos mokytoja
 21. Genevičienė Zita, pradinių klasių mokytoja
 22. Gibaitė-Matiukienė Živilė, gamtos mokslų mokytoja
 23. Grinkevičienė Jūratė, logopedė
 24. Gružauskienė Jovita, lietuvių kalbos mokytoja
 25. Gudeliauskienė Olga, judesio korekcijos mokytoja
 26. Gudonienė Birutė, matematikos mokytoja
 27. Gurskaitė Jolanta, mokytojo padėjėja
 28. Ignatavičienė Janina, pradinių klasių mokytoja
 29. Ignotienė Aldutė, mokytojo padėjėja
 30. Jagminienė Hanė, rusų kalbos mokytoja
 31. Jankauskas Romas, neformaliojo ugdymo mokytojas
 32. Jankauskienė Leonora, pradinių klasių mokytoja
 33. Jankeliūnienė Enina, auklėtoja
 34. Jankeliūnienė Enina, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 35. Janonienė Audronė, bibliotekininkė
 36. Jočiūnienė Jurgita, anglų kalbos mokytoja
 37. Joneliūnė Jūratė, lietuvių kalbos mokytoja
 38. Junevičienė Zofija, rusų kalbos mokytoja
 39. Kačiulienė Lina, matematikos mokytoja
 40. Kanclerienė Vilma, anglų kalbos mokytoja
 41. Kandratavičius Gintautas, fizinio ugdymo mokytojas
 42. Kapcevičiūtė Jūratė, dailės mokytoja
 43. Kasperavičienė Lina, anglų kalbos mokytoja
 44. Klanienė Jolita, informatikos mokytoja
 45. Kolupailienė Zita, pradinių klasių mokytoja
 46. Krikščiūnienė Violeta, geografijos mokytoja
 47. Kriščiūnas Česlovas, muzikos mokytojas
 48. Kriščiūnienė Erika, logopedė
 49. Kriugžda Romaldas, technologijų mokytojas
 50. Kriugždienė Skaidrė, matematikos mokytoja
 51. Krutkevičienė Janina, biologijos mokytoja
 52. Kudrevičienė Aušra, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 53. Kudrevičiūtė Vilija, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 54. Kursevičius Justinas, fizinio ugdymo mokytojas
 55. Lelešienė Lina, anglų kalbos mokytoja
 56. Levulis Rimantas, neformaliojo ugdymo mokytojas
 57. Loreta Pikšrytė-Jankauskienė, lietuvių kalbos mokytoja
 58. Mackevičienė Rasa, pradinių klasių mokytoja
 59. Mačiulienė Marijona, priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja
 60. Matačiūnienė Daiva, priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja
 61. Medvedevienė Rita, lietuvių kalbos mokytoja
 62. Meilutienė Loreta, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 63. Milaševičiūtė Salomėja, anglų kalbos mokytoja
 64. Morkūnaitė Jolita, direktorė
 65. Morkūnas Valdas, fizinio ugdymo mokytojas
 66. Možeikienė Vilija, pradinių klasių mokytoja
 67. Nasevičienė Daiva, tikybos mokytoja
 68. Navickienė Nijolė, lietuvių kalbos mokytoja
 69. Noreika Antanas, pradinių klasių mokytojas
 70. Patlapienė Vidutė, pradinių klasių mokytoja
 71. Paulauskienė Asta, pradinių klasių mokytoja
 72. Pikšrytė-Jankauskienė Loreta, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 73. Prokarenkienė Violeta, istorijos mokytoja
 74. Putnikienė Kristina, bibliotekininkė
 75. Radkevičienė Jolanta, vokiečių kalbos mokytoja
 76. Rainienė Margarita, neformaliojo ugdymo mokytoja
 77. Rakauskienė Aida, psichologė
 78. Ražanaitė Judita, mokytojo padėjėja
 79. Rimkuvienė Rasa, bibliotekininkė
 80. Ruginienė Gražina, chemijos mokytoja
 81. Sasanauskienė Vilma, mokytojo padėjėja
 82. Sasevičienė Lina, bibliotekininkė
 83. Sasnauskienė Vaida, mokytojo padėjėja
 84. Sausaitienė Renata, pradinių klasių mokytoja
 85. Stalerūnas Arvydas, technologijų mokytojas
 86. Statkutė Loreta, pradinių klasių mokytoja
 87. Šadurskas Rojus, žmogaus saugos mokytojas
 88. Šadurskienė Nijolė, mokytojo padėjėja
 89. Šatrauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja
 90. Šeškevičienė Jūratė, pradinių klasių mokytoja
 91. Šiaulienė Danguolė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 92. Šimienė Jūratė, pradinių klasių mokytoja
 93. Šiugždaitė Rita, mokytojo padėjėja
 94. Urmilevičius Romualdas, neformaliojo ugdymo mokytojas
 95. Vaičekauskaitė Gabrielė, pradinių klasių mokytoja
 96. Vaitelienė Ilona, anglų kalbos mokytoja
 97. Valkavičienė Gitana, anglų kalbos mokytoja
 98. Vilimiemė Rasa, technologijų mokytoja
 99. Zabelskas Vincas, geografijos mokytojas
 100. Zabelskienė Birutė, lietuvių kalbos mokytoja
 101. Zaksienė Rasa, muzikos mokytoja
 102. Zaveckienė Lina, socialinė pedagogė
 103. Zazerskienė Kristina, priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja
 104. Zinevičiūtė Jurgita, mokytojo padėjėja
 105. Žičkienė Danutė, pradinių klasių mokytoja
 106. Žukauskaitė Rita, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 107. Žukauskienė Skaidrutė, fizikos mokytoja

 

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

 

Vasario 2020
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Baneris Eurofondas

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 niekorimto logo 1534752255p

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    smm     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    
Augu pats    lms     LITNET mokykloms     Mukis     NEC      Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100