• 2.JPG
 • 8.JPG
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 9.JPG
 • 7.png

 

Mokymo sutartys:

Ikimokyklinio ugdymo sutartis   atsisiųsti
Priešmokyklinio ugdymo sutartis atsisiųsti
Pradinio ugdymo (1-4 klasės) sutartis atsisiųsti
Pagrindinio ugdymo (5-8 klasės) sutartis atsisiųsti 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJĄ 

     Mokiniai, norintys mokytis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje pagal pradinio ir / ar pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį, priimami vadovaujantis ,,Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu, atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-216, bei laikantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos mokyklai nustatyto klasių komplektų skaičiaus.
  Prašymai dėl priėmimo mokytis progimnazijoje priimami nuo einamųjų metų sausio 1d. iki liepos 1 d. progimnazijos raštinėje (101 kabinetas, Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys) kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietūs 12.00-13.00 val.). Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – sekretorė Audronė Janonienė, kontaktinis tel. (8 346) 51805.
Prašymą galite užpildyti ir atsiųsti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Atnešę visus dokumentus, galėsite pasirašyti ir prašymą.

  Tėvų (globėjų / rūpintojų) prašymai dėl vaiko priėmimo į mokyklą pateikiami mokyklos direktoriaus vardu ir registruojami raštinėje, vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.
   Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
   1. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) ir jo kopija;
   2. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo) ir pažyma apie pageidaujančio mokytis asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą;
   3. asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto 4 klasės išsilavinimo pažymėjimą (originalą).
   Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi. Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) bei tėvų (globėjų / rūpintojų) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio arba pagrindinio ugdymo programą.TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į 1-8 KLASES, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

1. Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-286.

2.Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-216.

3. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr.V17E-120 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvitinimo“. 

Prašymų dėl vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę ir išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo pateikimo. 

4. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V1-9/2 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2021-2022 m. m. komisijos sudarymo“.                                          

       Priėmimo į mokyklą komisijos darbo grupė:

 • Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė; 
 • Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 • Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 • Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 • Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, narė;
 • Raimonda Ikasalaitė-Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos atstovė, narė.

5.Mokinių priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. sausio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-9/1.

6. LR VYRIAUSYBĖS nutarimas dėl LR VYRIAUSYBĖS 2011 m. birželio 29 d. nutarimo NR. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2018 m. liepos 11 d. Nr. 682, Vilnius.


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Kur pateikti prašymus į priešmokyklinio ugdymo grupes progimnazijoje?

Prašymus Dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pateikite Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Vedėjui. Centralizuotą vaikų priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupes organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu,  patvirtintu  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V17E-120.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

Kuo skiriasi priešmokyklinis ugdymas darželiuose ir progimnazijoje?

Tiek progimnazijoje, tiek darželiuose vaikai ugdomi vienodai: ta pati Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa, profesionalūs pedagogai, šiuolaikinė ugdymo aplinka ir kt.

 

Kokius mokesčius moka tėvai už priešmokyklinukų ugdymą progimnazijoje?

Mokama tik už vaikų maitinimą – 1,04 Eur (pageidavus, kad vaikas valgytų pusryčius ir pavakarius). Jokių rinkliavų ar kitų papildomų mokesčių nėra.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu?

Prie prašymo Dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pridedami šie dokumentai: vaiko gimimo liudijimo kopiją, dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais, ir jų kopijos.

 

Kokios trukmės grupės veikia progimnazijoje?

Progimnazijoje veikia:

 • 10,5 val. grupė, kurios darbo laikas nuo 7.15 iki 17.45.

Kokio dydžio vaikų grupės formuojamos progimnazijoje?

Maksimalus vaikų skaičius priešmokyklinėje grupėje – 20 vaikų.

Mišrioje ikimokyklinio ugdymo grupėje (Antakalnio skyriuje) - 16 vaikų.

Kokie specialistai dirba priešmokyklinio ugdymo grupėse progimnazijoje?

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Lijana Kajauskaitė šiuo metu vaduoja Marijoną Mačiulienę, Danguolė Šiaulienė, Živilė Gibaitė-Matiukienė ir Enina Jankeliūnienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojų padėjėjos: Nijolė Razmantienė, Dalia Gresienė, Inga Ivankova.

Pagalbos specialistės: Erika Kriščiūnienė (logopedė), Jurgita Džekčiorienė (spec. pedagogė), Lina Zaveckienė (soc. pedagogė), Kristina Brazauskienė (psichologė).

Meninio ugdymo pedagogė: Rasa Zaksienė (muzika),

Olga Gudeliauskienė (judesio korekcijos pedagogė - šiuo metu motinystės atostogose).

 

Kiek laisvų vietų šiuo metu yra progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2021-09-01?

Visus, norinčius lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes, priimsime, nes turime pakankamai patalpų ir pedagoginių darbuotojų. Steigėjas, atsižvelgdamas į tėvų prašymus, steigia reikiamą skaičių grupių įstaigose. Detali informacija apie progimnazijoje esančių laisvų vietų skaičių skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Kaip sužinosime, ar vaikas pateko į priešmokyklinio ugdymo grupę progimnazijoje?

Grupių sąrašus ir informaciją apie priėmimą į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes teikia Švietimo skyriaus vedėjas. Progimnazijos darbuotojai, gavę informaciją apie vaikus, priimtus į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes, nedelsdami telefonu susisiekia su vaikų tėvais ir informuoja apie pirmo grupės vaikų tėvų susirinkimo datą.

 

Kaip organizuojamas maitinimas priešmokyklinio ugdymo mokiniams?

Vaikai valgo karštus pusryčius, pietus ir pavakarius pagal patvirtintą valgiaraštį. Maistas gaminamas vietoje, maitinimo paslaugą teikia įmonė A. Jastremskytės individuali įmonė.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo vaikams pietūs yra nemokami, o pusryčių (0,52 Eur) ir pavakarių (0,52 Eur) kaina – 1,04 Eur.

 

Kada ir kur reikia pristatyti Vaiko sveikatos būklės pažymėjimą?

Vaiko sveikatos būklę reikia patikrinti iki pirmos lankymo priešmokyklinio ugdymo grupę dienos.

 

Ar veikia priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių rudens, žiemos ir vasaros atostogų metu?

Vaikams, kurių tėvai (įtėviai/globėjai) pateikia prašymus, vykdoma priešmokyklinio ugdymo vaikų priežiūra mokinių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu.

Birželio mėnesį organizuojama vaikų dienos stovykla priešmokyklinukams.

 

  

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100