Spausdinti
Kategorija: Uncategorised
Peržiūros: 5141

 

1a klasė

1a klasė Mokytoja Jūratė Šimienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.35)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba 

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

2

(8.45-9.20)

Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

3

(10.00-10.35)

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

4

(11.05-11.40)

Matematika

Pasaulio pažinimas

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

5

(11.50-12.25)

Muzika

Muzika 

 

1b klasė

1b klasė Mokytoja Lina Alionienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.10-8.45)

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

2

(8.55-9.30)

Fizinis ugdymas

Muzika

Dailė- technologijos

Muzika

Dorinis ugdymas

3

(10.00-10.35)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

4

(10.50-11.25)

Matematika

Matematika

Matematika

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

5

(11.40-12.15)

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

 

 

1c klasė

1c klasė Mokytoja Daiva Matačiūnienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.10-8.45)

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

2

(8.55-9.30)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

3

(10.00-10.35)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė-technologijos

4

(10.50-11.25)

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

Dailė-technologijos

5

(11.40-12.15)

Muzika

Muzika

 

 

1d klasė

1d klasė Mokytoja Aušra Samoškaitė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.10-8.45)

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

2

(8.55-9.30)

Dorinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

3

(10.00-10.35)

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

4

(11.05-11.40)

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Fizinis ugdymas

Muzika

5

(11.50-12.25)

Pasaulio pažinimas

 

Pasaulio pažinimas

 

1e klasė

1e klasė Mokytoja Danutė Žičkienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.10-8.45)

Dorinis ugdymas

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

2

(8.55-9.30)

Matematika

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3

(10.00-10.35)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

4

(11.05-11.40)

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

 Dailė-technologijos

5

(11.50-12.25)

Pasaulio pažinimo

Muzika

 

 

2a klasė

2a klasė Mokytoja Asta Paulauskienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2

(8.55-9.40)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

3

(10.00-10.45)

Matematika

Fizinis ugdymas

Muzika

Muzika

Dailė-technologijos

4

(11.15-12.00)

Dorinis ugdymas

Matematika

Matematika

Matematika

Dailė-technologijos

5

(12.10-12.55)

 Pasaulio pažinimas

 

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

 

 

 

 

2b klasė

2b klasė Mokytoja Vilija Možeikienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

2

(8.55-9.40)

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

3

(10.00-10.45)

Lietuvių kalba

Muzika

Dailė ir technologijos

Muzika

Dailė ir technologijos

4

(11.15-12.00)

Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

5

(12.10-12.55)

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

2c klasė

2c klasė Mokytoja Jolita Aleknavičiūtė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

2

(8.55-9.40)

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

3

(10.00-10.45)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Muzika

Lietuvių kalba

Muzika

4

(11.15-12.00)

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Dailė-technologijos

Fizinis ugdymas

5

(12.10-12.55)

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Dailė-technologijos

 

2d klasė

2d klasė Mokytoja Daiva Derškutė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Matematika

Matematika

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

2

(8.55-9.40)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

3

(10.00-10.45)

Pasaulio pažinimas

Muzika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

4

(11.15-12.00)

Anglų kalba

Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

Lietuvių kalba

5

(12.10-12.55)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė-technologijos

2e klasė

2e klasė Mokytoja Jūratė Šeškevičienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Matematika

2

(8.55-9.40)

Muzika

Pasaulio pažinimas

Muzika

Dailė-technologijos

Pasaulio pažinimas

3

(9.50-10.35)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

Fizinis ugdymas

4

(10.45-11.30)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

5

(11.40-12.25)

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

 

3a klasė

3a klasė Mokytoja Vidutė Patlapienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Matematika

Dorinis ugdymas

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika (modulis)

2

(8.55-9.40)

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

3

(10.00-10.45)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Muzika

4

(11.15-12.00)

Dailė-technologijos

Muzika

Dailė-technologijos

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

5

(12.10-12.55)

Pasaulio pažinimas

Matematika

Matematika

 Matematika

3b klasė

3 b klasė Mokytoja Rasa Mackevičienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Dorinis ugdymas

Baseinas

Matematika

Dailė-technologijos

Matematika

2

(8.55-9.40)

Matematika

Baseinas

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

3

(10.00-10.45)

Lietuvių kalba

Muzika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

4

(11.15-12.00)

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažnimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

5

(12.10-12.55)

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Dailė ir technologijos

 

Muzika

3c klasė

3 c klasė Mokytoja Aušra Černiauskienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

2

(8.55-9.40)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika (modulis)

3

(10.00-10.45)

Dorinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

4

(11.15-12.00)

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Muzika

5

(12.10-12.55)

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Muzika

3d klasė

3 d klasė Mokytoja Nijolė Šatrauskienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Matematika

Dorinis ugdymas

2

(8.55-9.40)

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

3

(10.00-10.45)

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

4

(11.15-12.00)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

5

(12.10-12.55)

Muzika

Dailė-technologijos

Lietuvių kalba

Muzika

3e klasė

3e klasė Mokytoja Leonora Jankauskienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

2

(8.55-9.40)

Anglų kalba

Matematika

Matematika

Matematika

Anglų kalba

3

(10.00-10.45)

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika (modulis)

4

(11.15-12.00)

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

5

(12.10-12.55)

Muzika

Muzika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

 

4a klasė

4a klasė Mokytoja Renata Sausaitienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2

(8.55-9.40)

Dailė-technologijos

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Muzika

3

(10.00-10.45)

Dailė-technologijos

Muzika

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

4

(11.15-12.00)

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Matematika

5

(12.10-12.55)

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

4b klasė

4b klasė Mokytoja Judita Ražanaitė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

2

(8.55-9.40)

Matematika

Dorinis ugdymas

Anglų kalba

Matematika

Matematika

3

(10.00-10.45)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

4

(11.15-12.00)

Muzika

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

5

(12.10-12.55)

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

4c klasė

4c klasė Mokytoja Rūta Dumbliauskienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

2

(8.55-9.40)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

3

(10.00-10.45)

Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Dailė-tecnologijos

Lietuvių kalba

4

(11.15-12.00)

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Dailė-tecnologijos

Pasaulio pažinimas

5

(12.10-12.55)

Muzika

Muzika

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

4d klasė

4d klasė Mokytoja Loreta Statkutė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

2

(8.55-9.40)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

3

(10.00-10.45)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė-technologijos Dorinis ugdymas

4

(11.15-12.00)

Matematika

Matematika

Muzika

Dailė-technologijos

Muzika

5

(12.10-12.55)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

4e klasė

4e klasė Mokytoja Regina Balčiūnienė

Pamoka

Pamokų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

(8.00-8.45)

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

2

(8.55-9.40)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Matematika

3

(10.00-10.45)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdymas

4

(11.15-12.00)

Muzika

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Muzika

5

(12.10-12.55)

Pasaulio pažinimas

Matematika

 

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba