Spausdinti
Kategorija: Ugdymas
Peržiūros: 4805

Kur pateikti prašymus į priešmokyklinio ugdymo grupes progimnazijoje?

Prašymus Dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pateikite Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Vedėjui. Centralizuotą vaikų priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupes organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu,  patvirtintu  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-93.

 

Kuo skiriasi priešmokyklinis ugdymas darželiuose ir progimnazijoje?

Tiek progimnazijoje, tiek darželiuose vaikai ugdomi vienodai: ta pati ugdymo programa, profesionalūs pedagogai, šiuolaikinė ugdymo aplinka ir kt.

 

Kokius mokesčius moka tėvai už priešmokyklinukų ugdymą progimnazijoje?

Mokama tik už vaikų maitinimą – 2,10 Eur. Jokių rinkliavų ar kitų papildomų mokesčių nėra.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu?

Prie prašymo Dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pridedami šie dokumentai: vaiko gimimo liudijimo kopiją, dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais, ir jų kopijos.

 

Kokios trukmės grupės veikia progimnazijoje?

Progimnazijoje veikia:

  • 10,5 val. grupė, kurioje vaikai ugdomi nuo 7.30 iki 18.00.

Kokio dydžio vaikų grupės formuojamos progimnazijoje?

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.

 

Kokie specialistai dirba priešmokyklinio ugdymo grupėse progimnazijoje?

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Marijona Mačiulienė, Danguolė Šiaulienė, Daiva Matačiūnienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojos: Enina Jankeliūnienė, Marijona Mačiulienė, Daiva Matačiūnienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojų padėjėjos:Jadvyga Ambrizienė, Rita Klimašauskienė, Inga Ivankova.

Pagalbos specialistės: Erika Kriščiūnienė (logopedė), Jurgita Džekčiorienė (spec. Pedagogė), Lina Zaveckienė (soc. Pedagogė).

Meninio ugdymo pedagogai: Kristina Zazerskienė (dailė), Rasa Zaksienė (muzika),

Olga Gudeliauskienė (judesio korekcijos pedagogė - šiuo metu motinystės atostogose).

 

Kiek laisvų vietų šiuo metu yra progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2019-09-01?

Visus, norinčius lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes, priimsime, nes turime pakankamai patalpų ir pedagoginių darbuotojų. Steigėjas, atsižvelgdamas į tėvų prašymus, steigia reikiamą skaičių grupių įstaigose. Detali informacija apie progimnazijoje esančių laisvų vietų skaičių skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

 

Kaip sužinosime, ar vaikas pateko į priešmokyklinio ugdymo grupę progimnazijoje?

Grupių sąrašus ir informaciją apie priėmimą į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes teikia Švietimo skyriaus vedėjas. Progimnazijos darbuotojai, gavę informaciją apie vaikus, priimtus į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes, nedelsdami telefonu susisiekia su vaikų tėvais ir informuoja apie pirmo grupės vaikų tėvų susirinkimo datą.

 

Kaip organizuojamas maitinimas priešmokyklinio ugdymo mokiniams?

Vaikai valgo karštus pusryčius, pietus ir pavakarius pagal patvirtintą valgiaraštį. Maistas gaminamas vietoje, maitinimo paslaugą teikia įmonė.

Vienos dienos maitinimo (pusryčių, pietų ir pavakarių) kaina – 2,10 Eur.

 

Kada ir kur reikia pristatyti Vaiko sveikatos būklės pažymėjimą?

Vaiko sveikatos būklę reikia patikrinti iki pirmos lankymo priešmokyklinio ugdymo grupę dienos.

 

Ar veikia priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių rudens, žiemos ir vasaros atostogų metu?

Vaikams, kurių tėvai pateikia prašymus, priešmokyklinis ugdymas vyksta mokinių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu.

Birželio mėnesį organizuojama vaikų dienos stovykla priešmokyklinukams.