• 3.jpg
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 4.jpg
 • 7.png
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 2.JPG

     

Vykdomos veiklos, skirtos Žemės dienai 2021 m. Kovo 22 - balandžio 19

 

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS TARPTAUTINIO GAMTOSAUGINIŲ  MOKYKLŲ PROJEKTO 

VYKDOMOS VEIKLOS, SKIRTOS  ŽEMĖS DIENAI

2021 m. Kovo 22 - balandžio 19

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Klasė

Atsakingas asmuo

1.

Kasmetinė pilietinė iniciatyva „Laiškas Žemei“. Pristatymas, diskusija, paroda.

 

 

 

2.

Tiriamieji darbai.

„Žemė – žmonijos buveinė“.

Mokinių darbų pristatymas, diskusija.

 

 

 

3.

Plakatų atlikimas  ir pristatymas.

„Reti, nykstantys Lietuvos augalai ir gyvūnai,  įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą“.

 

 

 

4.

Kaišiadorių paslaugų direktorės Linos  Šeleikienės  diskusija „Ar mokame  rūšiuoti?“.

 

 

 

5.

Istorijos skaitymai.

„Kaišiadorių krašto geografinių objektų riedulių, piliakalnių, vietovardžių kilmė, sakmės, padavimai‘‘.

 

 

 

 

6.

Žemės vėliavos iškėlimas.

Iškilminga rikiuotė.

Mokinių apdovanojimai.

 

 

 

 

 

7.

Gamtosauginis ugdymas. Viktorina „ Žemė – mūsų planeta“.

 

 

 

8.

Piešiame Lietuvos paukščius.

 

 

 

9.

Kasmetinė iniciatyva „Namai mažiesiems giesmininkams“. Inkilų paroda ir kėlimas .

Visą mėnesį

 

 

10.

Konkursas „Ar pažįstame paukščių balsus“.

 

 

 

11.

Gamtos mokslų laboratorija. Pavasarinis gamtos stebėjimas ir tyrimas keliaujant Kaišiadorių miškų urėdijos pažintiniu taku.

 

 

 

12.

Konkursas – reklama ‘‘Vienkartinių puodelių šlovės pabaiga !“.

 

 

 

13.

Plakatų atlikimas ir pristatymas ,,Ekologiška energija“.

 

 

 

14.

Elektros energijos taupymas.

Lipdukų klijavimas prie elektros prietaisų, pranešimai klasėse .

 

 

 

15.

 Mokinių mokslinė konferencija ,,Apsaugokime Žemę“.

 

 

 

Gamtosauginės mokyklos veiklos veiksmų planas 2020-2021 m.m.

Veiklos veiksmų planą vykdo: Gamtosauginio komiteto nariai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, mokiniai

Naudojami darbo metodai: Projektai, akcijos, konkursai, edukacinės pamokos, parodos, stendai.

         Tikslai:

Turinys

        Atsakingas asmuo 

Data

Tiriamasis darbas ,,Kaišiadorių miesto  medžių (kaštonų) ligos, įveikimo būdai”

                     Vidutė Patlapienė

                2020 m. rugsėjis                   

Dalyvavimas Europos judumo savaitės iššūkyje "Judumas - be jokios taršos"

              Violeta Prokarenkienė

                2020 m. spalis                                                        

Popietė - konkursas ,, Mano augintinis",
Integruota gamtos - informacinio centro pamoka ,,Pažinkime ir globokime  gyvūnus"

                    Gražina Ruginienė

2020 m. spalis, lapkritis

Aplinkosauginis auditas

       Skaidrutė Žukauskienė

      2020 m. gruodis

Antrasis medžiagų gyvenimas: kalėdinis žaisliukas iš antrinių žaliavų

       Vidutė Patlapienė
       Aušra Samoškaitė
       Leonora Jankauskienė
       Daiva Derškutė
       Rita Žukauskaitė

        2020 m. gruodis

Projektas “Ar mokame rūšiuoti?“

      Violeta Krikščiūnienė
       Skaidrutė Žukauskienė

         2020 m. gruodis

Projektas "20 būdų saugoti gamtai" 

        Monika Klimavičiūtė

         2021 m. sausis

Sporto ir sveikatingumo diena skirta Vyturio dienai

     Janina Krutkevičienė
     Violeta Kriščiūnienė
     Skaidrutė Žukauskienė
      Gabrielė Vaičekauskaitė

            2021 m. vasaris

Renginiai Žemės dienai:
Paroda ,,Kūrybiniai darbeliai iš antrinių žaliavų";
Paroda ,,Piešiniai ant pačių pagaminto popieriaus";
Inkilų paroda ,,Padovanok paukščiui namus“;
Respublikinė akcija ‚DAROM“;
Biologiniai ir cheminiai vandens kokybės tyrimai;
Plakatų ,,Globalinis klimato atšilimas“, „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“ paroda.

Janina Krutkevičienė
Gražina Ruginienė
Violeta Kriščiūnienė
Monika Klimavičiūtė
Gabrielė Vaičekauskaitė
Skaidrutė Žukauskienė
Arvydas Staleriūnas
Romaldas Kriugžda

       2021 m. kovas, balandis

 ,,Kūrinija - mūsų bendrieji namai" /popiežius Pranciškus/.
  7-8 klasių mokinių darbų paroda mokyklos informaciniame centre
                  Daiva Nasevičienė                     Rasutė Černiauskienė

 Miško sodinimo akcija, skirta  Miško dienai 

  Janina Krutkevičienė
   Skaidrutė Žukauskienė 

         2021 m. balandis

Projektas ,, Elektros energijos taupimas“.
Integruota pamoka ,,Plastikas. Nauda ir žala“.
Viktorina ,, Saugokime Žemę“ 7-8 kl.

Violeta Prokarenkienė
Loreta Pikšrytė- Jankauskienė

2021 m.

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena progimnazijoje
Mokinių tiriamųjų darbų mokslinė-praktinė konferencija
Projektas ,, Šiukšlės keliauninkės 

Violeta Kriščiūnienė
Janina Krutkevičienė
Monika Klimavičiūtė
Skaidrutė Žukauskienė

            2021 m. birželis

Projektas "Taupom popierių - išsaugom medį "

Vidutė Patlapienė
Aušra Semoškaitė
Leonora Jankauskienė
Daiva Derškutė

            2020-2021 m.m.

Akcija "Rink baterijas" 

Vidutė Patlapienė
Aušra Semoškaitė
Leonora Jankauskienė
Daiva Derškutė

             2020 – 2021 m.m.

Ilgalaikis ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo projektas „Mažojo gamtininko pažinimo kelionė“

Rita Žukauskaitė
Živilė Gibaitė - Matiukienė
Danguolė Šiaulienė
Marijona Mačiulienė
Vilija Kudrevičiūtė
Enina Jankeliūnienė

             2020 - 2021 m.m.

Projektinė sklaida

Rita Žukauskaitė

             2020 - 2021 m.m.

 

Integracija į ugdymo procesą: Gamtosauginės mokyklos programą aktyviai integruojame į ugdymo procesą ikimokyklinėse-priešmokyklinėse grupėse, pradinėse klasėse, lietuvių, istorijos, geografijos, fizikos, biologijos, chemijos, gamtos, dailės, technologijų pamokose.

Visuomenės informavimas apie GMP: Apie vykdomą gamtosauginę veiklą mokyklos bendruomenė informuojama gamtosauginiame stende, mokyklos internetinėje svetainėje www.v,girzado-progimnazija.lt, rajoninėje spaudoje.

 

 

 

Gamtosauginės mokyklos komitetas 2020-2021 m.m.

   

1.      

Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja, Gamtosauginių mokyklų projekto koordinatorė   progimnazijoje

2.      

Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja

3.      

Janina Krutkevičienė, biologijos mokytoja

4.      

Violeta Krikščiūnienė, geografijos mokytoja

5.      

Monika Klimavičiūtė, geografijos mokytoja

6.      

Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja

7.      

Loreta Pikšrytė Jankauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

8.      

Gabrielė Vaičekauskaitė, fizininio ugdymo mokytoja

9.      

Daiva Nasevičienė, tikybos mokytoja

10.   

Rasutė Černiauskienė, tikybos mokytoja

11.   

Romaldas Kriugžda, technologijų mokytojas

12.   

Arvydas Stalerūnas, technologijų mokytojas

13.   

Aušra Samoškaitė, pradinių klasių mokytoja

14.   

Daiva Derškutė, pradinių klasių mokytoja

15.   

Leonora Jankauskienė, pradinių klasių mokytoja

16.   

Vidutė Patlapienė, pradinių klasių mokytoja

17.   

Živilė Gibaitė - Matiukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

18.   

Danguolė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

19.   

Marijona Mačiulienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

20.   

Vilija Kudrevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

21.   

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

22.   

Augustinas Kucharskas, 3a klasės mokinys

23.   

Beatričė Rauluševičiūtė, 3a klasės mokinė

24.   

Paula Marcinkevičiūtė, 3a klasės mokinė

25.   

Justas Cikanavičius , 3e klasės mokinys

26.   

Lukas Žebrauskas, 3e klasės mokinys                            

27.   

Ula Girdžiūtė, 5c klasės mokinė

28.   

Vestina Petruškevičiūtė, 5c klasės mokinė

29.   

Simas Sabelskas, 5d klasės mokinys

30.   

Joris Skarakodas, 5d klasės mokinys  

31.   

Pijus Jakimavičius, 5d klasės mokinys

32.   

Ugnė Čiumbaraitė, 6d klasės mokinė

33.   

Kamilė Kasparavičiūtė, 6d klasės mokinė

34.   

Edvinas Vijeikis, 6d klasės mokinys

35.   

Simonas Brazinskas, 6d klasės mokinys

36.   

Goda Bartninkaitė , 7a klasės mokinė

37.   

Benas Balnys, 7d klasės mokinys

38.   

Liepa Staninaitė, 7d klasės mokinė

39.   

Gabrielė Mardosaitė, 7d klasės mokinė

40.

 Toma Bartninkaitė, 8a klasės mokinė

41.

 SimonaTamošiūnaitė, 8a klasės mokinė

42.

 Ieva Tamulytė, 8a klasės mokinė

43.

 Laurynas Žilinskas, 8b klasės mokinys

                              

Aplinkosauginis auditas

ATLIEKOS:

KLAUSIMAI:

 1. Ar progimnazijoje rūšiuojamos atliekos?
 2. Ar mokiniai žino, kokias atliekas galima rūšiuoti?
 3. Ar mokykla turi kompostavimo dėžę?
 4. Ar progimnazijoje taupomas popierius?
 5. Ar kopijuojama ant dviejų lapo pusių?
 6. Ar progimnazijoje yra pakankamai šiukšlių dėžių?
 7. Ar ragini draugą nešiukšlinti?
 8. Ar progimnazija dalyvauja šiukšlių rinkimo talkose?
 9. Ar pasikeitė tavo požiūris į atliekų rūšiavimą?
 10. Ar namuose tėvams (kt. šeimos nariams) paaiškinai atliekų rūšiavimo svarbą?

Progimnazijoje atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas, jame dalyvavo 270 mokinių, 10 mokytojų.

d1

d2

 

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100