• 4.jpg
 • 7.png
 • 2.JPG
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 9.JPG
 • 8.JPG

bureliai
Kviečiame mokinius lankyti progimnazijos mokytojų organizuojamus neformaliojo švietimo būrelius. Būrelių tvarkaraštį visuomet rasite viršutinėje meniu juostoje "TVARKARAŠČIAI ⇒ NEFOMALUSIS ŠVIETIMAS" o būrelių veiklų aprašymus šoniniame meniuVEIKLOS SRITYS ⇒ UGDYMAS ⇒ NEFORMALUSIS UGDYMAS“. Mokiniai, norintys lankyti būrelį, turėtų grafike nurodytu laiku kreiptis į būrelį organizuojantį mokytoją. 

 

Kalbų studija “SING AND DANCE“

Vadovė – GitanaValkavičienė, anglų k. mokytoja.

Grupė – 2 klasės moksleiviai.

Veiklos kryptis - kalbos.

Vieta -  laisva (tuo metu esanti) klasė/skaitykla/kompiuteriųklasė.

Laikas – ketvirtadieniais 13:00-13:45 val. (Gedimino g. 38).

Programos paskirtis: Šiandieniniai vaikai gyvena labai daugiasluoksnėje aplinkoje. Globalūs procesai ir naujos informacinės technologijos keičia visų, taip pat ir vaikų, požiūrį į kalbą. Net patys mažiausieji neretai susiduria su informacinėmis technologijomis, auga daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje aplinkoje. Vis dažniau išvykstama į kitas pasaulio šalis, o mūsų kraštą, taip pat aplanko žmonės iš svetur. Įvertinus šiandieninę situaciją, kai dėl visuotinai prieinamos informacijos pasaulis tampa kone pasiekiamas ranka, mokėti užsienio kalbą tampa natūraliu poreikiu. Programa skirta suteikti mokiniui sąlygas prasmingai praleisti laisvalaikį po pamokų. Siekiama geriau pasinaudoti kalbų mokymui(si) palankiu amžiaus tarpsniu, suteikti ir tobulinti anglų kalbos žinias, per įvairią žaidybinę, muzikinę, kūrybinę, vaidybinę veiklas, labiau motyvuoti mokytis užsienio kalbą ir patirti kuo smagesnių neformalios ugdomosios veiklos akimirkų, formuoti pagrindus tolesniam kalbos mokymui(si).

Turistų klubas

Vadovė - Violeta Krikščiūnienė, geografijos mokytoja metodininkė.

Grupė - 8-tų klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis - turizmas, sveikos gyvensenos ir aplinkosauginis ugdymas.

Moksleivių skaičius - 12-17.

Vieta - geografijos kabinetas, progimnazijos kiemo erdvės, Girelės miškas ir pažintinis takas, Kaišiadorių miesto ir apylinkių teritorija.

Laikas - pirmadieniais 13:50-15:20, penktadieniais 13:50-15:20.

Programos paskirtis: sudaryta programa skirta moksleiviams, kurie mėgsta aktyviai leisti laiką, nori pagilinti geografijos dalyko žinias, domisi gamta, aplinkosauga. Suplanuotos veiklos leis pažinti savo rajono gamtos ir visuomeninius objektus, kurie svarbūs geografiniu požiūriu. Esant „neturistinėms“ sąlygoms, praturtins žinias apie žymius keliautojus, patys išbandys įvairius informacinių technologijų įrankius sudarydami turistinius maršrutus. Progimnazija priklauso Lietuvos Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, todėl programoje dėmesys skirtas ir  sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui

Judrieji žaidimai

Vadovė - Inga Banionienė,  mokytoja.

Grupė - 1-4 klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis – sportinė.

Mokinių skaičius – 30.

Vieta - Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos korpusai.

Laikas - ketvirtadieniais 12:00-14:00 (Girelės g. korpusas)

Programos paskirtis : skatinti vaikų fizinį aktyvumą, bei ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. Vaikai sužinos kas yra sportas, taip pat, kaip taisyklingai atlikti įvairius judesius, pratimus. Bus supažindinti su sveikos gyvensenos pagrindais ir gebės juos pritaikyti.

Futbolo klubas „VIESULAI“

Vadovas - Romas Jankauskas, treneris metodininkas.

Grupė - 3-4  klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis – sportinė.

Vieta - Sporto centro stadionas (rugsėjo, spalio mėn.), Didžioji sporto salė, V.Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5). (lapkričio-kovo mėn.), Sporto centro stadionas (balandžio-birželio mėn.).

Laikas - trečiadieniais 16:55 - 19:10 val., ketvirtadieniais 15:30 - 17:45 val.

Programos paskirtis: organizuoti moksleivių laisvalaikio užimtumą, ugdant poreikį fiziniam aktyvumui. Vaikai bus mokomi kamuolio smūgiavimo, perdavimo, stabdymo technikos. Bus mokoma klaidinamųjų judesių, žongliravimo, individualiosios, grupinės ir komandinės taktikos. Didelis dėmesys bus skiriamas auklėjamajam darbui, skiepijamas draugiškumas, ugdoma pagarba, noras padėti vienas kitam. Bus ugdomi sveikos gyvensenos įpročiai.

Futbolo klubas „ŽIOGELIAI“

Vadovas - Romas Jankauskas, treneris metodininkas.

Grupė - 1-2  klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis – sportinė.

Vieta - Sporto centro stadionas (rugsėjo, spalio mėn.), Didžioji sporto salė, V.Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5). (lapkričio-kovo mėn.), Sporto centro stadionas (balandžio-birželio mėn.).

Laikas - trečiadieniais 15:15 - 16:45 val., ketvirtadieniais 13:50 - 15:20 val.

Programos paskirtis: organizuoti moksleivių laisvalaikio užimtumą, ugdant poreikį fiziniam aktyvumui. Vaikai bus mokomi kamuolio smūgiavimo, perdavimo, stabdymo technikos. Bus mokoma klaidinamųjų judesių, žongliravimo, individualiosios, grupinės ir komandinės taktikos. Didelis dėmesys bus skiriamas auklėjamajam darbui, skiepijamas draugiškumas, ugdoma pagarba, noras padėti vienas kitam. Bus ugdomi sveikos gyvensenos įpročiai.

Jaunojo tyrėjo klubas

Vadovas  - Skaidrutė Žukauskienė__fizikos vyr._mokytoja

Grupė - 7-  8   klasių mokiniai

Veiklos kryptis –  Gamtamokslinė, pažintinė, tiriamoji, gamtosauginė, ekologinė.

Mokinių skaičius - 17

Vieta (kabinetas, salė ir kt.) -  Fizikos kabinetas, aktų salė, išvykos:

 • Mokslo festivalis ,, Erdvėlaivis Žemė“ ,
 • Vizitas Jaunojo tyrėjo laboratorijoje LNŠC ,
 • Molėtų observatorija,
 • Lietuvos energetikos institutas,
 • Vilniaus planetariumas,
 • KTU K. Baršausko fizikos konkursas.

 Laikas: 3 val. per savaitę antradienis 14.00-15.30, trečiadienis 14.00-14.45 ,  išvyka, renginys.

Paskirtis: Programa sudaryta 7- 8 klasių mokiniams, norintiems pagilinti gamtos mokslų, ekologijos žinias.  tiriamojo darbo įgūdžius. Mokiniai savo patirtį ir žinias galės taikyti konkursuose, olimpiadose, parodose, diskusijose, edukacijose. Daug dėmesio skiriama gamtos mokslų, ekologijos žinių plėtrai, kūrybiškam pritaikymui, eksperimentiniams darbams, mokslo naujovių sklaidai. Progimnazija dalyvauja Tarptautiniame Gamtosauginių mokyklų projekte, todėl svarbu formuoti praktinės aplinkosauginės veiklos įgūdžius.

Kvadrato žaidimas

Vadovas – Valdas Morkūnas, fizinio ugdymo vyr. mokytojas.

Grupė - 5-7  klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis –  sportinė.

Mokinių skaičius – 40 mokinių.

Vieta – Didžioji sporto salė, V.Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5).

Laikas – trečiadieniais  14:00 – 15:30 val., penktadieniais 14:00- 15:30 val.

Programos paskirtis: tinkamai atlikti suplanuotą veiklą, kuri leis pasiekti tikslus. Programa skirta judriems, mėgstantiems sportuoti vaikams. Būtina siekti pačių mokinių aktyvumo, kadangi vaikų užimtumas išsprendžia daug socialinių problemų. Būrelio veikla  skatins  moksleivių ir mokytojų iniciatyvą sujungti juos bendrai veiklai. Sportiniai žaidimai, kvadrato žaidimas, teikia galimybę patirti išlavinto, stipraus ir sveiko organizmo, kūno ir judesių džiaugsmo. Fizinė veikla, kaip sudedamoji vaiko pilnutinio ugdymo dalis, ne tik plėtoti fizines, psichines ir dvasines asmens jėgas, bet ir sudaro sąlygas asmenybės sklaidai, stiprina moksleivių sveikatą.  Kadangi programa yra svarbi viso proceso dalis, todėl šiam pirmajam žingsniui yra skiriama daug dėmesio. Atsižvelgiant į ugdytinių galimybes ir gebėjimus, planuojamas procesas - taktiniai įgūdžiai, techniniai elementai, teorinių žinių įsisavinimas, įvairių veiklų derinimas, siekiant naudos (kvadratas, judrieji žaidimai ir t.t.), individualių veiksmų ir komandinių veiksmų tobulinimas.

Parengta programa sudaro galimybes 5-7 klasių mokiniams sistemingai treniruotis ir sėkmingai tobulinti įgytus žaidimo įgūdžius, koreguoti vykdymo metodus, bei tobulinti naudojamą ugdymo įrangą.

Meno erdvės

Vadovė - Jūratė Kapcevičiūtė,  dailės mokytoja metodininkė.

Grupė - 5-8 klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis – meninė.

Mokinių skaičius -  22

Vieta – V.Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5) K321 kabinetas ir kitos erdvės.

Laikas –  ketvirtadieniais 14:00-14:45, penktadieniais  14:00-15:30.

Programos paskirtis: programa skirta 5-8 klasių mokiniams, norintiems susipažinti su meno specifika, išbandyti įvairias piešimo technikas, išmokti jas valdyti, susipažinti su dizaino pradmenimis, pajausti kūrybos džiaugsmą. Suteikti galimybę mokiniams plėsti vaizduojamąją patirtį, ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui. Padėti išmokti naudotis pagrindinėmis dailės raiškos meninėmis, bei techninėmis priemonėmis. Nevaržomas kūrybiškumas, kiekvienas drąsinamas ir skatinamas būti savimi, išreikšti save per kūrybą. Bus organizuojamos išvykos į parodas, Vilniaus dailės akademijos dizaino ir grafikos katedrą, organizuojami susitikimai su buvusiais mokiniais kurie įgijo menininko specialybes.

Robotikos būrelis

Vadovė - Lina Kačiulienė, vyr. informacinių technologijų mokytoja.

Grupė - 5-8 klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis - techninė kūryba.

Vieta -  V.Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5) Informacinių technologijų kabinetas.

Laikas - ketvirtadieniais 14:00 – 15:30, penktadieniais 14:00 – 14:45.

Programos paskirtis: Skatinti mokinių kūrybiškumą, smalsumą, ugdyti gebėjimus dirbti komandoje, mokyti mokinius originalaus mąstymo, naujų idėjų kūrimo. Supažindinti vaikus su robotika (mechanika ir programavimas), ugdyti komunikacinius gebėjimus ir skatinti vaikų kūrybiškumą, bei savarankiškumą. Ši programa skirta 5- 8 klasių mokiniams. Mokiniai  mokosi, eksperimentuoja ir teorines žinias įtvirtina per žaidimą, konstruodami linksmuosius LEGO EDUCATION MINDSTORMS robotus ir FIRST LEGO League varžybų lauką. Užsiėmimų metu vyksta daug praktinių užsiėmimų, bandymų užduočių. Moksleiviai žingsnis po žingsnio eina prie vis sudėtingesnių roboto elgesio funkcijų, įsisavina programavimą blokais. Atlikdami užduotis mokiniai mokosi išsiugdyti kantrybę, kai reikia konstruoti ir tobulinti robotą.

Anglų kalbos laboratorija „ENGLISH LAB"

Vadovė - Lina Kasperavičienė, anglų k. vyr. mokytoja

Grupė - 6-7 klasių grupė

Veiklos kryptis - Anglų kalba su IT, teatru

Moksleivių skaičius  - 15

Vieta -  anglų k. kabinetas 219, kompiuterinė skaitykla, informacinis centras, kitos erdvės (priklausomai nuo pasirinktos veiklos ir Covid-19 ligos situacijos).

Laikas - ketvirtadieniais

Paskirtis: kryptinga veikla 6-7 klasių mokinių anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimui, asmeninių bei profesinių kompetencijų ugdymui. Komunikacija mūsų laikų devizas. Bet vis dėlto daugelis žmonių nesusimąsto, kad bendravimo meno būtina mokytis. Sėkmingas bendravimas užsienio kalba yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Dalyvaudami šioje programoje, mokiniai atras, kad bendravimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės surasti naujų draugų, atrasti naujus kelius, siekiant asmeninių tikslų.

Neformaliojo ugdymo programa „Anglų kalbos laboratorija“ sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį komunikuoti žmogų, informaciją pateikti anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant užmegzti ryšį. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei kultūrinius įgūdžius.

Medijų avilys

Vadovas - Jovita Baubonienė, anglų kalbos mokytoja

Veiklos kryptis –  informacinės technologijos

Mokinių skaičius – 15;

Vieta (kabinetas, salė ir kt.) – biblioteka;

Laikas – pirmadieniais 14.00-16.15.

Paskirtis – įsigilinti į informacines technologijos, socialinius tinklus. Vaikai išmoks kurti turinį socialiniuose tinkluose, orientuosis į asmens duomenų apsaugą interneto erdvėje - socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, ugdysis gebėjimas nustatyti saugumo parametrus asmeninėms paskyroms, e-paštui, virtualioms pokalbių aplinkoms. 

Tikslas - panaudoti informacinių technologijų žinias kuriant turinį socialiniuose tinkluose.

Uždaviniai – padėti sukurti patrauklų turinį socialiniams tinklams, surinkti informaciją ir ją patalpinti nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos.

Mokyklos berniukų krepšinio būrelis

Vadovas - Gintautas Kandratavičius, mokytojas.

Grupė –  5-8 klasių moksleiviai.

Planuojamas mokinių skaičius – 20 mokinių.

Vieta - Didžioji sporto salė, V.Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5).

Laikas – antradieniais 15:00-16:30, ketvirtadieniais 15:00-16:30.

Programos paskirtis: planavimas – tai viena sudedamųjų treniruočių proceso dalių, be kurios, pasiekti sėkmingų rezultatų būtų itin sunku. Planajuoma tiek veikla, tiek tikslai, kuriuos norima pasiekti. Tokiu būdu vėliau galima įvertinti sezono darbą, matyti stipriąsias ir silpnąsias treniruočių, bei varžybų proceso puses. Kadangi programa yra svarbi viso proceso dalis, todėl šiam pirmajam žingsniui yra skiriama daug dėmesio. Atsižvelgiant į ugdytinių galimybes ir gebėjimus planuojamas procesas artėjančiam naujam sezonui, keliami uždaviniai, planuojamas dalyvavimas įvairiose veiklose, numatomi sėkmės kriterijai ir t.t

Programoje išsamiai aprašomi bei planuojami ugdytinių tobulėjimo aspektai: bendras fizinis parengtumas, taktiniai įgūdžiai, techniniai elementai, teorinių žinių įsisavinimas, įvairių veiklų derinimas siekiant naudos (judrieji žaidimai, mokomasis krepšinio žaidimas), individualių veiksmų ir komandinių veiksmų tobulinimas. Programos paskirtis – tinkamai atlikti suplanuotą veiklą, kuri leis pasiekti tikslus.

Parengta programa sudaro galimybes 5-8 klasių mokiniams toliau sistemingai treniruotis ir sėkmingai tobulinti įgytus žaidimo įgūdžius, koreguoti vykdymo metodus, bei tobulinti naudojamą ugdymo įrangą.

Šaškių būrelis

Vadovas – Romuladas Urmilevičius, treneris metodininkas.

Grupė – 1-8 klasės moksleiviai.

Vieta -  Kaišiadorių V. Giržado progimnazija Paukštininkų g. ir Gedimino g. korpusai.

Laikas – antradieniais-ketvirtadieniais 12:30-13:00 val. ir 13:00-13:45 (Gedimino g. 38),

              antradieniais-ketvirtadieniais 14:00-14:45 val. (Paukštininkų g. 5)

Programos paskirtis: mokymasis žaisti šaškėmis yra naudingas vaiko mąstymui, kūrybiškumui, bei amsenybės vystymuisi. Tokie procesai, kaip atmintis, dėmesingumo išlaikymas, bei informacijos apdorojimas ir tikslingas jos panaudojimas yra neatsiejama šaškių žaidimo dalis. Mokymasis žaisti šaškėmis vaikui suteikia galimybę pasiruošti tolimesniam gyvenimui. Šiame iš pirmo žvilgsnio paprastame žaidime vaikas išmoksta produktyviau mąstyti, greičiau priimti sprendimus, kūrybiškai panaudoti jam duotą informaciją, bei nuolatos lavina atmintį ir kitus procesus, kurie yra būtina sąlyga sėkmingam vaiko vystymuisi.

Anglų kalbos klubas "SMILE"

Vadovė – GitanaValkavičienė, anglų k. mokytoja.

Grupė – 3-4 klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis - kalbos.

Vieta -  laisva (tuo metu esanti) klasė/skaitykla/kompiuterių klasė.

Laikas – pirmadieniais 13:00-13:45 val.(Girelės g. 41), antradieniais 13:00-13:45 val. (Gedimino g. 38).

Programos paskirtis: kalba - tai nuostabus gebėjimas žodžiais perteikti savo mintis, norus, jausmus ir idėjas taip, kad kiti mus suprastų. Taip atsiveria galimybė bendrauti, dalintis mintimis, suprasti ir būti suprastiems. Programa skirta lavinti turimus kalbos įgūdžius, dalyvauti įvairiose projektinėse veiklose, konkursuose ( edukaciniuose dalyko „Olympis“ rudens/pavasario sesijos, tarptautinėje olimpiadoje „Kings“ ir jos etapuose, respublikiniame projekte  „Kalbų kengūra“, jaunųjų vertėjų ir iliustratorių konkurse „Tavo žvilgsnis“  ir  kt.).

Tinklinio būrelis

Vadovas - Justinas Kursevičius, mokytojas.

Grupė - 5-8   klasių moksleiviai.

Veiklos kryptis – Fizinis ugdymas.

Mokinių skaičius – iki 30.

Vieta – Didžioji sporto salė, V.Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5)

Laikas – Pirmadieniais 14:35 – 16:05 val.; Ketvirtadieniais 14:35 – 16:05 val.

Programos paskirtis: Ši programa padės mokiniams išmokti bei tobulinti tinklinio techniką, pasiruošti fiziškai, mokys mokinius garbingo žaidimo, padės gerinti žaidybinius gebėjimus. Tinklinio žaidimu stengiamasi mokinius sudominti sportine veikla, kryptingomis treniruotėmis, atitraukti dėmesį nuo žalingų įpročių.

„PASIMATUOKIME PROFESIJAS“

Vadovas - Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja

Grupė -  3 - 8 klasių grupė

Veiklos kryptis -

Vieta -  Gedimino g.  biblioteka ir kitos erdvės

Paskirtis: ugdymas karjerai. Mokiniai dalyvaus integruotose pamokose, kuriose turės galimybę pažinti savo pomėgius, galimybes, interesus, gabumus, susipažinti su profesijomis, jų svarba, reikalingumu. Išsiaiškinti savo charakterio savybes, stiprybes ir silpnybes. Renginiuose, susitikimuose susipažins su įvairių profesijų žmonėmis. Išvykų į mokymosi įstaigas metu susipažins su profesijų įvairove, sužinos kokios profesijos yra perspektyvios, turės galimybę „pasimatuoti“ įvairias profesijas, dalyvaus profesiniame veiklinime.

Tikslas: veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, padedant mokiniams pažinti, kurti ir realizuoti save.

Uždaviniai: sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti 4 ugdymo karjerai kompetencijas:

 1. Savęs pažinimo srityje;
 2. Karjeros galimybių pažinimo srityje;
 3. Karjeros planavimo srityje;
 4. Karjeros įgyvendinimo srityje.

 

Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100