• 3.jpg
  • 7.png
  • 2.JPG
  • 8.JPG
  • 9.JPG
  • 1.jpg
  • 6.jpg
  • 4.jpg

Gyvenam nuolat besikeičiančiame pasaulyje, kuriame švietimo sistema - taip pat nuolat kintantis procesas. Nuolat kinta ir pačių moksleivių bei jų tėvų lūkesčiai mokyklos atžvilgiu, todėl mokykla turi gebėti juos tenkinti. Stengiamės kurti patrauklią ir saugią mokyklą, kurioje teikiamas ne tik kokybiškas akademinis ugdymas, bet ir  organizuojamas vaikų užimtumas po pamokų saugioje aplinkoje, užtikrinant jų turiningą poilsį ir užimtumą.
Įsitraukę į veiklas po pamokų, mokiniai tarsi atranda mokyklą iš naujo – ji nebėra vien tik privalomoms pamokoms skirta erdvė.
Nuo 2018 m. rudens Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje (Girelės g. 41 ir Gedimino g. 38 esančiuose pastatuose) pradėtas vykdyti Visos dienos mokyklos projekto I-asis modelis, kurį sudaro dvi skirtingos dalys: pirmąją dienos dalį vyksta įprastas formalusis ugdymas, o antrojoje dienos pusėje vykdomas neformalusis švietimas, teikiama švietimo pagalba vaikui ir jo artimiesiems. Visos dienos mokykla – puiki išeitis visą darbo dieną dirbantiems tėvams, kurių vaikai, pasibaigus pamokoms 12.00 ar 13.00 val. dienos, grįžta namo ir laiką leidžia vieni. 
„Šio projekto vienas iš pagrindinių tikslų – vykdyti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą stiprinančias veiklas, tenkinant tėvų lūkesčius ir mokinių poreikius: tikslingai planuojant ir derinant formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą organizuoti turiningą mokinių popamokinę veiklą, vykdyti saugią priežiūrą po pamokų, teikti individualią mokymosi pagalbą. Mokinių, lankančių visos dienos grupę, tėvai džiaugiasi, kad mokykloje vaikai atlieka namų darbų užduotis, turi galimybę lankyti įvairius nemokamus būrelius, kad yra saugūs. Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos direktorė Jolita Morkūnaitė pažymi, kad pagrindinis visos dienos mokyklos ir prailgintos dienos grupės skirtumas – tėveliams nereikia mokėti jokio mokesčio, nes visos paslaugos, išskyrus mokinių maitinimą, finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės lėšų.           
Kaip visos dienos mokyklos veikla atrodo iš šalies? Pirmieji į grupes pradeda rinktis pirmokėliai, kuriems pamokos baigiasi apie 11.30-12.00 val. Kai oras geras, jie su grupėse dirbančiomis darbuotojomis keliauja į lauką aktyviau pajudėti bei prasiblaškyti. Vėliau prie mažųjų prisijungia ir vyresni pradinių klasių mokiniai. Pailsėję mokiniai grįžta ruošti namų darbų ar atlikti klasėje nebaigtų užduočių. Vaikai yra skatinami namų darbus atlikti savarankiškai, taip ugdant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimais. Ir tik susidūrus su neįveikiama kliūtimi stengiamasi jiems padėti ar kilus neaiškiems klausimams į juos atsakyti. Taip siekiame, kad vaikas ne tik paruoštų pamokas, bet ir išmoktų pats mokytis, susikaupti. Jei specialistai pastebi, kad vaikui trūksta pasitikėjimo savo žiniomis vienoje ar kitoje srityje, jeigu susidariusios spragos neleidžia jam tobulėti ar vaikas pats nori gilintis ir išsamiau mokytis tam tikrą dalyką, jiems pagalbą visada suteikia pradinių klasių mokytojos, logopedė, socialinė ar specialioji pedagogės.
Po pamokų ruošos mokiniai keliauja į užklasinio ugdymo pamokėles. Jų mūsų progimnazijoje pagal savo poreikius ras kiekvienas: čia galima rinktis dailės, muzikos, šokio, šachmatų užsiėmimus, futbolo treniruotes, norintys gali tobulinti anglų kalbos žinias, mokytis konstravimo įgūdžių Robotikos būrelyje ir kt. Po užsiėmimų vėl laisvalaikis lauke ar individualūs bei grupiniai žaidimai įvairiose mokyklos erdvėse.
Visos dienos mokyklos grupes lanko įvairaus amžiaus vaikai, todėl jie turi puikią galimybę tobulėti ir kartu augti: draugiškai bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, randa bendrų pomėgių, kurie suartina juos, patys sugalvoja įdomių veiklų, taip kurdami draugišką atmosferą bei savo grupės taisykles. Grupėse dirbantys puikūs darbuotojai buria mokinius bendroms veikloms, o  bendradarbiaudami vaikai mokosi išgirsti, suprasti ir padėti vieni kitiems.   
Pasak progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Žukauskaitės, kadangi visos dienos mokyklos modelis, kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Kauno technologijos universitetas, buvo tik pradėtas įgyvendinti, todėl mūsų mokyklos bendruomenei tai buvo didžiulis iššūkis, skatinantis savitarpio pagalbą, visos bendruomenės susitelkimą. Džiaugiamės, kad mokiniams čia gera, smagu, įdomu, o svarbiausia - saugu. Žinoma, turėjo praeiti ir šiek tiek laiko, kol mokiniai pajuto visos dienos mokyklos ritmą, atsirinko, kokios veiklos jiems yra įdomios, kokius neformaliojo švietimo užsiėmimus norėtų lankyti, o svarbiausia suprato, kad įsipareigojimus reikia vykdyti ir visiems laikytis bendrų susitarimų bei taisyklių. 
Progimnazijos direktorė Jolita Morkūnaitė akcentuoja visos dienos mokyklos privalumus: didėjanti mokinių motyvacija mokytis, mažėjanti socialinė atskirtis, taipogi suteikiama papildoma pagalba mokiniams turintiems mokymosi sunkumų. Tėvai lengviau gali suderinti įsipareigojimus šeimai ir darbui bei labiau įsitraukti į vaikų popamokinę veiklą. 
Sėkmingai startavęs visos dienos mokyklos projektas Vaclovo Giržado progimnazijoje tęsiamas ir šiais mokslo metais. Tam, kad visos dienos mokyklos grupėje ugdymas būtų kokybiškas, mokykla į pagalbą pasitelkia savanorius vyresniuosius mokinius, socialinius partnerius. Mokinių tėvai kaip bendruomenės dalis taip pat gali prisidėti savo iniciatyvomis ir idėjomis: pasikviesti į darbovietes, papasakoti apie savo darbą. O galbūt vesti teatro, sporto, programavimo būrelius, pamokyti megzti, siuvinėti... Svarbiausia – išdrįsti pasiūlyti, pasidalinti idėjomis, o mokykla tikrai atsilieps ir padės kilusią mintį įgyvendinti.
                                                                               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Žukauskaitė
Elektroninis dienynas Tamo r Tarnybinis el.paštas

NARIŲ REGISTRACIJA

KALENDORIUS

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

                                                      Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

 

Patyciu dezute

vaiku linija

 

 

 

tevu linija

 

jaunimo linija

 

sveika mokykla logotipas RGB

IPU logotipas horizontalus 1 

 

 

  

eTwinning Kokybes zenklas baneris

    nša     Kaišiadorių rajono savivaldybė     logo    emokykla logo 132146    lms     LITNET mokykloms  mokytojotv   Mukis     unnamed       Draugiškas internetas   Eco Schools logo 100